Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Tancar Més informació
   SERVEIS
   PROCEDIMENTS : MECANISMES : SISTEMA SILO
El Servei d'Intermediació Laboral en Origen (SILO) és un servei que el SOC posa a disposició de les empreses catalanes per facilitar la contractació en origen de treballadors i treballadores estrangeres.

L'activitat del SILO es desenvolupa en col·laboració amb l'Administració General de l'Estat i les autoritats dels països d'origen.

 Servei d'Intermediació Laboral en Origen (SILO)

Poden sol·licitar els serveis del SILO les empreses catalanes que necessiten contractar professionals a l'estranger.

Es podrà sol·licitar els serveis del SILO quan hi ha dificultat o impossibilitat de trobar els perfils professionals que requereixen les empreses al Servei d'Ocupació de Catalunya (oferta catalana, espanyola i comunitària).

S’acreditarà la dificultat o impossibilitat de trobar els perfils demandats per les empreses mitjançant alguna de les següent vies:
  • Quan l'oferta de treball és per a una ocupació inclosa en el contingent de treballadors/res estrangers, aprovat per acord del Consell de Ministres.

  • Quan l'oferta de treball està compresa en el Catàleg d'ocupacions de difícil cobertura.

  • Quan l'oferta ha estat gestionada per l'OTG corresponent i aquesta ha emès la certificació d'inexistència de candidats/tes per a l'esmentada oferta.
La sol·licitud dels serveis del SILO s’ha de fer a  través de les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG). Aquesta petició es pot fer simultàniament o amb antelació al procés que s'iniciï davant l'oficina corresponent de les sots-delegacions de Govern.

 Documentació

Les empreses que requereixen aquests serveis han d'aportar a la OTG la següent informació:
  •  Les característiques de l'oferta (perfil d'oferta).

  • El calendari previst per a  la contractació (previsió temporal).

  • La informació sobre els tràmits iniciats, si fos el cas, o pendents d'iniciar a l'Oficina d'estrangeria corresponent (estat de la tramitació).

  • La  manera en què volen rebre la informació resultant de la gestió del SILO (format de la comunicació).  

 Serveis

El SILO ofereix a les empreses tres serveis:

  1.  Serveis de preselecció: El SILO pot realitzar les tasques de preselecció de candidats/es. Aquest servei permet a l'empresa identificar les persones amb perfil adient per a la cobertura dels llocs de treball que ofereix. Durant aquest procés estarà en contacte amb l'empresa per tal d'informar-la sobre l'evolució dels resultats.

  2. Serveis d'Acompanyament o Representació davant l'Oficina Consular:  El SILO pot acompanyar o representar a l'empresa en la fase final de selecció davant l'Oficina Consular.

Servei de formació per a les persones seleccionades: A petició de les empreses, podrà organitzar i executar accions formatives adreçades a les persones seleccionades així com informació sobre aspectes laborals, socials i culturals de Catalunya.  

 

 Oficines

Actualment hi ha en funcionamient dues oficines SILO:

SILO Tànger (Marroc)
El seu àmbit d'actuació territorial és el Nord d'Àfrica.
Francesc Boldú-Martínez
Local 12,  Hasnouna, Edifici Chamalia
90.000 Tànger

SILO Bogotá (Colòmbia)
El seu àmbit d'actuació territorial és el de llatinoamèrica.
Olga Díaz de Zubieta
c/ 108, núm. 45 A 35
Bogotà (Colombia)
Correo electrónico: 
silo.latinoamerica@gmail.com
 

Per a més informació: dirección web

© Copyright 2007 Servei d'Assessorament a Empreses en Materia d'Immigració - 934 841 221 - immigracio@foment.com Política de privacitat Política de cookies