Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Tancar Més informació
   SERVEIS
   PROCEDIMENTS : FULLS INFORMATIUS
 
A continuació s'ofereixen els fulls informatius facilitats per l'Oficina d'Estrangers de Barcelona, o , per la Direcció General d'Immigració.

Així mateix, i com a conseqüència del traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d'autoritzacions inicials de treball i modificacions en els supòsits que la relació laboral es desenvolupa a Catalunya (Decret 148/2009, de 28 de setembre de 2009); a continuació es facilita la informació relativa a aquests tràmits. Per a la resta de supòsits seguiran aplicant les Fulls informatius facilitades per l'Oficina d'Estrangers de Barcelona o Direcció General d'Immigració.

El llistat d'aquestes fulls informatius apareix ordenat per número. Trobareu també una breu descripció del contingut del full, així com la data de l'última actualització.
 

Informació Catalunya (per veure el document premi )  


 

Els fulls informatius poden ser modificades en el futur. La modificació d'un full informatiu, substitueix i anul·la el document anterior amb la mateixa numeració. També és possible que se suprimeixi algun full informatiu o la inserció de nous. 
 • Preguntes més freqüents sobre la competència en matèria d'autoritzacions inicials de treball a les persones estrangeres. Altra informació d'interès. Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Cataluña.18/01/2013.- Pulse aquí para acceder al documento
 • Mapa global del sistema d'autoritzacions. 30/07/2012.-Pulse aquí para acceder al documento

 • Tots els tràmits sobre autoritzacions. Departament d'empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

 • Informació sobre tràmits i procediments- Fulles informatives


   Notes informatives 2015:
 • Nota Informativa 8/2015. Generalitat de Catalunya. S'incorpora informació addicional a la guia de tramitació de M0D03. 20/07/2015

 • Nota Informativa 03/2015. Oficina d'Estrangeria de Barcelona. Cita prèvia per a la realització de tràmits d'estrangeria en la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat. 26/06/2015

 • Nota informativa 02/2015. Oficina d'Estrangeria de Barcelona. Autoritzacions de Retorn. Estiu 2015. 15/06/2015

 • Nota Informativa 7/2015. Departament d'empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. S'incorpora informació addicional a les guies de tramitació de les compatibilitats (MOD05a i MOD05b). 20/06/2015

 • Nota Informativa 01/2015. Oficina d'Estrangeria. El Tauló Edictal Únic del Butlletí Oficial de l'Estat. 16/03/2015.

 • Nota Informativa 5/2015. Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Millores que simplifiquen el model de sol·licitud de les autoritzacions de treball per a persones estrangeres. 16/03/2015

 • Nota Informativa 4/2015. Departament d'empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. Es van modificar els imports de les taxes en matèria d'autoritzacions de treball per a estrangers. 09/03/2015

 • Nota Informativa 2/2015. Departament d'empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. Bústia de contacte específic de suport a les autoritzacions de treball per compte propi. 10/02/2015


   Notes informatives 2014:

  • Informació orientativa. Autorització de residència per circumstàncies excepcionals: Disposició Addicional vintè tercera del *RELOEX. (Actualitzada 20/11/2014).
  • Nota Informativa 14/2014. Oficina d'Estrangeria de Barcelona. Abonament de les taxes per la tramitació de les autoritzacions de residència contemplades en la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 19/11/2014
  • Canvia l'Oficina per a la presentació de les sol·licituds de reagrupació familiar i de menors estrangers no nascuts a Espanya. 17/11/2014
  • Nota Informativa 12/2014 de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, que conté informació sobre el procediment per presentar sol·licituds i documentació d'estrangeria. 11/11/2014
  • Nota Informativa 5/2014 de la SGAIT (Departament d'empresa i Ocupació). La SGAIT posa a la disposició de la ciutadania el nou servei de suport i orientació per a l'elaboració de la memòria del projecte empresarial. 13/10/2014
    
  • Nota Informativa 10/2014 de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona. Residència de menors estrangers nascuts a Espanya, fills de resident legal. Canvia l'Oficina per a la presentació de les sol·licituds. 16/04/2015
  • Nota Informativa 9/2014 de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona. Règim jurídic aplicable als nacionals de Croàcia durant el període transitori vigent, per al desenvolupament de determinades activitats a Espanya. 15/04/2014
  • Nota Informativa 8/2014 de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona Incidències en l'expedició de la Targeta d'Identitat d'Estranger inicial (*TIE) d'alguns estudiants estrangers o els seus familiars. 14/04/2014
  • Nota Informativa 7/2014. Presentació en les Oficines de Registre, de recursos administratius contra resolucions dictades en expedients tramitats en l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona. 31/03/2014
  • Nota Informativa 4/2014. Oficina d'Estrangeria. Canvis de contracte en sol·licituds d'arrelament social. 10/02/2014
  • Circular Informativa. Entrada en vigor de la taxa per emissió d'informes d'estrangeria. Departament de Benestar Social i Família. 06/02/2014
  • Nota Informativa 2/2014. Aportació de documentació a expedients que es tramiten en l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona. 05/02/2014
  • Nota Informativa 3/2014. Oficina d'Estrangeria. Cita prèvia per a la presentació de sol·licituds d'Autorització de residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals de dones estrangeres víctimes de violència de gènere. 31/01/2014
  • Nota Informativa 1/2014. Departament d'empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. Recomanació en relació amb el proper increment de la taxa de treball. 24/01/2014  

   Notes informatives 2013:


  • Nota informativa 1/2013: Nacionals de Romania: prorrogat el període transitori referent a la lliure circulació de treballadors i treballadores.- 09/01/2013.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 2/2013: Pròrrogues de les autoritzacions: presentació de sol·licituds sense necessitats de demanar cita prèvia.- 11/01/2013.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 4/2013: Ampliació de la informació de les relacions de documentació de determinats procediments.- 4/03/2013.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 5/2013: Impacte dels acords de cotització a la Seguretat Social, recollits en convenis bilaterals de Seguretat Social, sobre les autoritzacions de treball per a persones estrangeres.- 13/03/2013.Pulse aquí para acceder al documento 

     
  • Nota informativa 6/2013: Les autoritzacions de residència temporal per  circumstàncies  excepcionals quan caduquen: es renoven o es modifiquen?.- 09/09/2013. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 7/2013: A partir de l'1 de juliol la taxa de treball de les autoritzacions de treball per a nacionals de Romania i els seus familiars és de 0 euros.- 28/06/2013.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 8/2013: Adhesió de Croacia a la Unió Europea.- 09/07/2013.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 9/2013: Finalització del período transitori que limitava la lliure circulació de treballadors i treballadores nacionals de Romania.- 09/07/2013.Pulse aquí para acceder al documento

    

   Notes informatives 2012:

  • Nota informativa 1/2012: Novetats a l'estructura de la pàgina web d'Estrangeria. Noves seccions d'informació.- 31/01/2012.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 2/2012: Anul·lació dels antics impresos de pagament de la taxa autoliquidable d'autoritzacions de treball.- 02/02/2012.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 3/2012: Afectació de la modificació de l'artícle 9.4 del Reial Decret 240/2007 a ​​la condició de resident comunitari/ària en el cas de nul·litat, divorci o cancel·lació.- 09/02/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 4/2012: Legalizació i traducció de documents estrangers.- 08/03/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 5/2012: Nova estructura i presentació de la bústia de contacte d' Extrangeria.- 26/03/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 6/2012: Llei 5/2012 de mesures fiscals, financeres administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.- 27/03/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 7/2012: Modificació de la relació de documentació que cal aportar referent  la tramitació de sol·licituds d'autoritzacions de treball per compte propi.-21/05/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 8/2012: Noves instruccions (SGIE/1/2012) relatives a les autoritzacions de treball per a nacionals de l'Estat de Romania i els seus familiars.-29/05/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 9/2012: Canvi en la relació de documentació necessària en els procediments MOD08.-07/06/2012.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 10/2012: Ampliació de la informació sobre la documentació necessària per acreditar que no cal considerar la situació nacional d'ocupació.- 15/06/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 11/2012: A partir de l'1 de juliol la taxa de treball de les autoritzacions per a nacionals de Romania i els seus familiars és de 0 euros.- 29 de juny de 2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 12/2012: Ampliació de la informació sobre la documetnació necessària per acreditar no haver estat becat o subvencionat.- 24 de juliol de 2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 13/2012: Mapa global del sistema d'autoritzacions.- 30 de juliol de 2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 14/2012: Actualización de las preguntas más frecuentes.- 03/08/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 15/2012: Ampliació de la informació sobre el termini per sol·licitar determinades modificacions d'autoritzacions.- 26/09/2012.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 16/2012: No necessitat de renovació de les autoritzacions de treball d'un any o més de durada per als nacionals de l'Estat de Romania i els seus familiars.- 10/10/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 17/2012: Ampliació de la informació per a la tramitació de sol·licituds de pròrrogues d'autoritzacions inicials de treball.- 17/10/2012.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 18/2012: Modificació de la relació de documentació que cal aportar referent a la tramitació de sol·licituds d'autoritzacions de treball per compte.- 22/10/2012.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 19/2012: Amplació de la documentació que cal aportar en el cas de sol·licituds d'autoritzacions de treball per compte propi, com a familiar col·laborador d'un treballador autònom.- 19/11/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 20/2012: L'Oficina d'Atenció Ciutadana del carrer Sepúlveda deixarà d'atendre les cites prèvies de les autoritzacions de treball.- 23/11/2012.Pulse aquí para acceder al documento 

   Notes informatives 2011:

  • Nota informativa 1/2011: Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres en Espanya i la seva integració social, desprès de la reforma amb la Llei Orgànica 2/2009.- 30/06/2011. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 2/2011: Nou import de la taxa de residència per sol·licitar una modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a residència "ordinària" (MOD06).- 21/07/2011. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 3/2011: Pagament de taxes de residència en la tramitació de sol·licituds d'autorizacions de residència i treball.-21/07/2011. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 4/2011: Formulari unificat de sol·licitud.- 29/07/2011.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 5/2011: Autoritzacions de treball per a nacionals de l'Estat de Romania i els seus familiars.- 21/10/2011. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 6/2011: Característiques formals del contracte de treball que cal aportar en els procediments d'autorització de treball.- 10/11/2011. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 7/2011: Nova versió de la "Cerca Guiada" per autoritzacions inicials de treball.- 25/11/2011. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 8/2011: L'informe d'escolarització de menors a càrrec.- 14/12/2011. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa 9/2011: Aspectes propis de les autoritzacions d'estada per estudis subjectes al règimen especial dels estudis d'especialització a l' àmbit sanitari.- 21/12/2011. Pulse aquí para acceder al documento
    

   Tots els tràmits sobre autoritzacions: 

  • Autorització01a: Autorització inicial de treball per compte d'altri.- 12/11/2014.

  • Autorització02a: Autorització inicial de treball per compte d'altri per a titulars de residència per circumstàncies excepcionals, per ser desplaçat/ada o familiar de asilat/ada.- 12/11/2014. 

  • Autorització02b: Autorització inicial de treball per compte propi per a titulars de residència per circumstàncies excepcionals, per ser desplaçat/ada o familiar de asilat/ada.- 12/11/2014.

  • Autorització03a: Autorització inicial de residència i treball per compte propi.- 12/11/2014.

  • Autorització04a: Autorització inicial de treball per compte d'altri per a persones treballadores transfrontereres.- 12/11/2014.

  • Autorització04b: Autorització inicial de treball per compte propi per a persones treballadores transfrontereres.- 12/11/2014. 

  • Autorització04c: Pròrroga de l'autorització inicial de treball per compte d'altri per a persones treballadores transfrontereres.- 12/11/2014.

  • Autorització04d: Pròrroga de l'autorizació inicial de treball per compte propi per a persones treballadores transfrontereres.- 12/11/2014.

  • Autorització05a: Autorització de treball per compte d'altri per a titulars d'estada per estudis, investigació, formació, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat.-  12/11/2014.

  • Autorització05b: Autorització de treball per compte propi per a titulars de targeta d' estada per estudis, investigació, formació, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat.- 12/11/2014.

  • Autorització05c: Pròrroga de l'autorització inicial de treball per compte d'altri per a titulars d'estada per estudis, investigació, formació, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat.- 12/11/2014.

  • Autorització05d: Pròrroga de l'autorització inicial de treball per compte propi per a titulars d'estada per estudis, investigació, formació, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat.- 12/11/2014.

  • Autorització06a: Autorització de treball d'alts directius, artistes i esportistes d'elit.-  12/11/2014.

  • Autorització06c: Pròrroga de les autoritzacions de residència i treball d'alts directius, artistes i esportistes d'elit.- 12/11/2014.  

  • Autorització07a: Autorització inicial de residencia i treball com a investigador.-  12/11/2014.

  • Autorització07b: Autorització inicial de residència i treball com a investigador per a titulars d'autorització de residència i treball com a investigador en un altre estat membre de la UE.- 12/11/2014.  

  • Autorització08a: Autorització de residència i treball com a professional altament qualificat (Targeta Blava).- 12/11/2014.  

  • Autorització08b: Autorització de residència i treball com a professional altament qualificat per a titulars de Targeta Blava-UE en un altre estat membre de la UE.- 12/11/2014.
  • Mod03a: Modificació de la situació d'estada per estudis, formació, investigació o pràctiques no laborals a la situació de residència i treball per compte d'altri.- 12/11/2014.

  • Mod03b: Modificació de la situació d'estada per estudis, formació, investigació o pràctiques no laborals a la situació de residència i treball per compte propi.-12/11/2014.

  • Mod03c: Modificació de la situació d'estada per estudis, formació, investigació o pràctiques no laborals a la situació de residència i treball com a investigador.-12/11/2014.

  • Mod03d: Modificació de la situació d'estada per estudis, formació, investigació o pràctiques no laborals a la situació de residència i treball com a professional altament qualificat.- 12/11/2014.

  • Mod04a: Modificació de la situació de residència a la situació de residència i treball per compte d'altri per a  excomunitaris.- 12/11/2014.

  • Mod04b: Modificació de la situació de residència a la situació de residència i treball per compte propi per a excomunitaris.- 12/11/2014.

  • Mod04c: Modificació de la situació de residència a la situació de residència i treball com a  investigador per a excomunitaris.- 12/11/2014.


  • Mod04d: Modificació de la situació de residència a la situació de residència i treball com  a professionals altament qualificats (Targeta Blava) per a excomunitaris.- 12/11/2014.  

  • Mod05a: Acreditació prèvia de la compatibilitat de la situació de residència i treball per compte d'altri i la residència i treball per compte propi: nova activitat per compte d'altri.- 12/11/2014.

  • Mod05b: Acreditació prèvia de la compatibilitat de la situació de residència i treball per compte d'altri i la residència i treball per compte propi: nova activitat per compte propi.- 12/11/2014. 

  • Mod05c: Compatibilitat d'ámbit territorial en el mateix sector d'activitat per compte propi: nou àmbit territorial de Catalunya.- 12/11/2014.

  • Mod06a: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte d'altri: el/la sol·licitant és la persona estrangera habilitada per treballar per compte d'altri.-12/11/2014.

  • Mod06b: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte d'altri: l'ocupador/a és el subjecte legitimat per presentar la sol·licitud d'autorització.- 12/11/2014.

  • Mod06c: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte propi: la persona estrangera resident no està autoritzada per treballar per compte propi.- 12/11/2014.

  • Mod06d: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte propi: la persona extrangera està autoritzada per treballar per compte propi.- 12/11/2014. 

  • Mod06f: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball com a investigador: la persona estrangera no està autoritzada a treballar.- 12/11/2014.

  • Mod06h: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball com a professional altament qualificat (Targeta Blava): la persona estrangera no està autoritzada a treballar.- 12/11/2014.

  • Mod07a: Modificació de l'autorització inicial de residència i treball per compte d'altri: activitat laboral i/o àmbit territorial.-12/11/2014.

  • Mod07b: Modificació de l'autorització inicial de residència i treball per compte propi: activitat laboral i/o àmbit territorial.-12/11/2014.

  • Mod07c: Modificació de l'autorització inicial de residència i treball per compte propi a una per compte d'altri.- 12/11/2014.

  • Mod07d: Modificació de l'autorització inicial de residència i treball per compte d'altri a una per compte propi.- 12/11/2014.

  • Mod08a: Modificació de la situació de residència a la de residència i treball per compte d'altri per a residents amb un mínim d'un any de residència.-12/11/2014.

  • Mod08b: Modificació de la situació de residència a la de residència i treball per compte propi per a residents amb un mínim d'un any de residència.- 12/11/2014.

  • Mod08c: Modificació de la situació de residència a la de residència i treball com a investigador.- 12/11/2014.

  • Mod08d: Modificació de la situació de residència a la de residència i treball com a professional altament qualificat (Targeta Blava).- 12/11/2014.

  • Mod010a: Modificació de l'autorització de residència i treball per compte d'altri a l' autorizació de residència i treball com a  investigador.- 12/11/2014.

  • Mod010b: Modificació de l'autorització de residència i treball per compte propi a la autorització de residència i treball com a investigador.- 12/11/2014.

  • Mod010c: Modificació de l'autorització de residència i treball per compte d'altri a l' autorització de residència i treball com a professional altament qualificat (Targeta Blava).- 12/11/2014.

  • Mod010d: Modificació de l'autorització de residència i treball per compte propi a l' autorització de residència i treball com a professional altament qualificat (Targeta Blava).- 12/11/2014.

    
  • Rom01: Autoritzacions de treball per compte d'altri per a nacionals de Romania o pels seus familiars afectats per l'Acord del Consell de Ministres (Ordre PRE/2072/2011, de 22 de juliol).-12/11/2014
       

   

   Informació Espanya (per veure el document premi ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

        Notes Informatives

   

  • Nota informativa 14/2014: Oficina d'Estrangeria de Barcelona. Abonament de les taxes per la tramitació de les autoritzacions de residència contemplades en la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 19/11/2014  Pulse aquí para acceder al documento

    
  • Nota informativa 13/2014: Canvi d'Oficina per a la presentació de les sol·licituds de reagrupació familiar i de menors estrangers no nascuts a Espanya. 17/11/2014 Pulse aquí para acceder al documento


  • Nota informativa 12/2014: de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, que conté informació sobre el procediment per presentar sol·licituds i documentació d'estrangeria. 11/11/2014 Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota Informativa 10/2014:Residència de menors estrangers nascuts a Espanya, fills de resident legal. Canvi d'Oficina per la presentació de les sol·licituts. 15/04/2014 Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota Informativa 9/2014: Règim jurídic aplicable als nacionals de Croàcia durant el període transitori vigent, per el desenvolupament de determinades activitats en Espanya. 14/04/2014 Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota Informativa 8/2014: Incidències en l'expedició de la Tarjeta de Identidad de Extranjero inicial (TIE) d'alguns estudiants estrangers o dels seus familiars. 11/04/2014 Pulse aquí para acceder al documento 

  • Guia de tràmits I: Presentació de sol·licituds. 03/05/2013. Pulse aquí para acceder al documento

  • Guia de tràmits II: Informació genèrica de la OUE de Barcelona. 16/05/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa S/N: Procediment per al pagament de taxes en sol·licituds de renovació d'autoritzacions de residència temporal i residència permanent (llarga durada) - 02/02/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa S/N: Guia de tràmits.- 01/06/2011. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa S/N: Sol·licitud i expedició autoritzacions de retorn.- 22/07/2011 Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa S/N: Cita prèvia per a la presentació de sol·licituds de renovació d'autorització de residència, residència i treball i de residència de llarga durada.- 18/10/2011. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa S/N: Cita prèvia per a la presentació de sol·licituds d'autorització de residència del fill de resident legal, nascut a Espanya. 21/03/2012. Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa S/N: Tauló d'Edictes de resolucions d'estrangeria TEREX.- Gener 2012.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa S/N: Infraccions lleus en matèria d'estrangeria.- 20/03/2013.Pulse aquí para acceder al documento

  • Nota informativa S/N: Informació sobre l'estat de tramitació dels expedients d'estrangeria.- 22/03/2013.Pulse aquí para acceder al documento 

  • Nota informativa S/N: La solvència econòmica de l'ocupador en les sol · licituds d'arrelament social. Pulse aquí para acceder al documento     

   

   Fulls Informatius (per veure el document premi )


  E
  ls fulls informatius poden ésser modificats al futur. La modificació d'un full informatiu substitueix i anul·la el document anterior amb el mateix número. També és possible la supressió d’algun full informatiu o la inserció de nous.

   

  • Full informatiu nº 1: Autorització de retorn.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 2: Pròrroga d'estada de curta durada. Nacionals de països que no precisen visat.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 3: Autorització d'estada per estudis.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 4: Autorització d'estada per a recerca o formació.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 5: Autorització d'estada per mobilitat d'alumnes.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 6: Autorització d'estada per pràctiques no laborals.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 7: Autorització d'estada per serveis de voluntariat.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 8: Pròrroga d'estada per estudis, intercanvi d'alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 9: Autorització d'estada per estudis-Mobilitat dins de la Unió Europea.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 10: Autorització inicial de residència temporal no lucrativa.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 11: Renovació de l'autorització de residència temporal no lucrativa.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 12: Autorització de residència temporal per reagrupació familiar.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 13: Autorització de residència temporal per reagrupació familiar. Familiars d'investigadors, targeta Blava-UE i residents de llarga durada-UE en un altre Estat Membre.- Gener 2014.Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 14: Autorització de residència temporal en virtut de reagrupació familiar. Mobilitat de familiars de titulars de Targeta Blava-UE, de residents de llarga durada-UE.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 15: Renovació d'autorització de residència per reagrupació familiar.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 16: Autorització de residència independent de familiars reagrupats.- Gener 2014.Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 17: Autorització inicial de residència temporal i treball per compte d'altri.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 18: Renovació de l'autorització de residència temporal i treball per compte d'altri.- Gener 2014.Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 19: Autorització de residència temporal i treball per a recerca.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 20: Renovació de l'autorització de residència temporal i treball per a recerca.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 21: Mobilitat dels estrangers admesos com a investigadors en Estats Membres de la Unió Europea.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento  

  • Full informatiu nº 22: Autorització inicial de residència i treball de professionals altament qualificats.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 23: Renovació de l'autorització de residència i treball de professionals altament qualificats.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 24: Mobilitat de titulars d'una targeta Blava-UE expedida en un altre Estat Membre de la Unió Europea.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 25: Autorització de residència temporal i treball per compte d'altri de durada determinada de temporada o campanya.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu  nº 26: Autorització de residència temporal i treball per compte d'altri de durada determinada per a obres o serveis.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu  nº 27: Autorització de residència temporal i treball per compte d'altri de durada determinada. Alta adreça, esportistes, artistes.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 28: Autorització de residència temporal i treball per compte d'altri de durada determinada per a la formació i pràctiques professionals.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu  nº 29: Autorització inicial de residència temporal i treball per compte propi.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento  

  • Full informatiu nº 30: Renovació de l'autorització de residència temporal i treball per compte propi.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 31: Autorització de residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de servei.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento  

  • Full informatiu nº 32: Residència temporal i treball de temporada o campanya en el marc de prestacions transnacionals de serveis.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 33: Autorització de residència temporal amb excepció a l'autorització de treball- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 34: Autorització de residència temporal de l'estranger que ha retornat voluntàriament al seu país.– Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 35: Autorització residència temporal per circumstàncies excepcionals. Arrelament laboral.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 36: Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals. Arrelament social.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 37: Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals. Arrelament familiar.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 38: Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per raons de protecció internacional.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento


  • Full informatiu nº 39: Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per raons humanitàries.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento


  • Full informatiu nº 40: Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per col·laboració amb autoritats policials, fiscals, judicials o seguretat nacional.- Gener 2014.  Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 41: Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per col·laboració amb autoritats administratives o interès públic.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu  nº 42: Autorització de residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals de dones estrangeres víctimes de violència de gènere.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 43: Autorització de residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals per col·laboració amb autoritats administratives no policials, contra xarxes organitzades.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 44: Autorització de residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals per col·laboració amb autoritats administratives policials, fiscals o judicials contra xarxes organitzades.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 45: Autorització de residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals. Estrangers víctimes de tracta d'éssers humans.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu  nº 46: Autorització de residència de llarga durada.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 47: Autorització de residència de llarga durada-UE.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 48: Autorització de residència de llarga durada de l'estranger titular d'una autorització de residència de llarga durada-UE concedida en un altre Estat Membre de la Unió Europea.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 49: Autorització de residència de llarga durada dels familiars de l’estranger titular d'una autorització de residència de llarga durada-UE concedida en un altre Estat Membre de la Unió Europea.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 50: Recuperació de la titularitat de l'autorització d'una residència de llarga durada.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 51: Recuperació de la titularitat de l'autorització de residència de llarga durada-UE.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 52: Gestió col·lectiva de contractacions en origen.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu  nº 53: Autorització de residència temporal i treball. Gestió col·lectiva de contractacions en origen (GECCO 2013).Ofertes estables.- Gener 2014.  Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 54: Autorització de residència temporal i treball. Gestió col·lectiva de contractacions en origen (GECCO 2013). Temporada o campanya– Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Fulla informativa nº 55: Procediment per autoritzar l'entrada, residència i treballo interès econòmic, social o laboral, o treballs de recerca o desenvolupament o docent que requereixin alta qualificació, o actuacions artístiques d'interès cultural.- Gener 2014.  Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 56: Autorització de treball per compte d'altri per a treballadors transfronterers.– Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 58: Autorització de residència del fill de resident legal nascut a Espanya.– Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 59: Autorització de residència d'estranger menor d'edat no nascut a Espanya.– Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 60: Informe previ per a estada de menors tractament mèdic, gaudi de vacances.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 61: Informi preu per a estada de menors. Escolarització.- Gener 2014.Pulse aquí para acceder al documento 

  • Full informatiu nº 62: Autorització de residència temporal a menors no acompanyats.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 63: Renovació de l'autorització de residència temporal. Menors no acompanyats. Accés a la majoria d'edat.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 64: Autorització de residència o residència i treball per compte d'altri o pròpia. Accés a la majoria d'edat. No titular d'autorització de residència.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 65: Modificació de la situació d'estada per estudis, recerca, formació o pràctiques a la situació de residència i treball per compte d'altri inicial.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 66: Modificació de la situació d'estada per estudis, recerca, formació o pràctiques a la situació de residència i treball per compte propi inicial.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 67: Modificació de la situació d'estada per estudis, recerca, formació o pràctiques a la situació de residència amb excepció a l'autorització de treball.- Gener 2014.Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 68: Modificació de la situació d'estada per estudis, recerca, formació o pràctiques a la situació de residència i treball per a recerca.- Gener 2014.Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 69: Modificació de la situació d'estada per estudis, recerca, formació o pràctiques a la situació de residència i treball de professionals altament qualificats.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 70: Modificació de la situació de residència a la situació de residència i treball per compte d'altri inicial.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 71: Modificació de la situació de residència a la situació de residència i treball per compte propi inicial.- Gener 2014.Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 72: Modificació de la situació de residència a la situació de residència amb excepció a l'autorització de treball.- Gener 2014.Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 73: Modificació de la situació de residència a la situació de residència i treball per a recerca.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 74: Modificació de la situació de residència a la situació de residència i treball de professionals altament qualificats.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 75: Modificació del règim comunitari a la situació de residència no lucrativa, nul·litat del vincle matrimonial, divorci o cancel·lació de la inscripció com a parella registrada.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 76: Modificació del règim comunitari a la situació de residència i treball per compte d'altri, nul·litat del vincle matrimonial, divorci o cancel·lació de la inscripció com a parella registrada.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 77: Modificació del règim comunitari a la situació de residència i treball per compte propi, nul·litat del vincle matrimonial, divorci o cancel·lació de la inscripció com a parella registrada.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 78: Modificació del règim comunitari a la situació de residència amb excepció de l'autorització de treball, nul·litat del vincle matrimonial, divorci o cancel·lació de la inscripció com a parella registrada.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 79: Modificació del règim comunitari a la situació de residència i treball per a recerca, nul·litat del vincle matrimonial, divorci o cancel·lació de la inscripció com a parella registrada.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 80: Modificació del règim comunitari a la situació de residència i treball de professionals altament qualificats, nul·litat del vincle matrimonial, divorci o cancel·lació de la inscripció com a parella registrada.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 81: Compatibilitat residència i treball per compte d'altri / residència i treball per compte propi.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 82: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència no lucrativa.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 83: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte d'altri (habilitat per treballar).- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 84: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte d'altri (no habilitat per treballar).- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 85: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte propi.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 86: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència excepte l'autorització de treball.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 87: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per a recerca.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento


  • Full informatiu nº 88: Modificació de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball de professionals altament qualificats.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 89: Modificació de l'àmbit territorial i l'ocupació de l'autorització de residència i treball inicial per compte d'altri.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 90: Modificació d'autorització de residència i treball per compte d'altri o compte propi a residència, residència amb excepció, residència i treball com a recerca o professional altament qualificat.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 91: Nombre d'identitat d'estranger (NIE).- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 92: Targeta d'Identitat d'estranger.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 93: Certificat de resident o no resident.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 94: Cèdula d'inscripció.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 95: Títol de viatge.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 96: Suposats en els quals la situació nacional d'ocupació permet la contractació de ciutadans estrangers no residents a Espanya.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 97: Subjectes legitimats.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 98: Legalització i traducció de documents.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento


  • Full informatiu nº 99: Autorització de residència temporal i treball per compte d'altri per a esportistes professionals (ESTABLE).- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 100: Autorització de residència temporal i treball per compte d'altri per a esportistes professionals (DURADA DETERMINADA).- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 102: Certificat de registre de ciutadà de la UE. Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento


  • Full informatiu nº 103: Targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

  • Full informatiu nº 107: Autorització de treball a penats estrangers en règim obert o llibertat condicional.- Gener 2014. Pulse aquí para acceder al documento

   

   

   

   

   

   

   

   

   


© Copyright 2007 Servei d'Assessorament a Empreses en Materia d'Immigració - 934 841 221 - immigracio@foment.com Política de privacitat Política de cookies