Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Tancar Més informació
   SERVEIS
   PROCEDIMENTS : MECANISMES : CATÀLEG
 
  Catàleg d'Ocupacions de difícil cobertura
  

CONCEPTE I REGULACIÓ

 
El Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, estableix en l'article 50.a) com a requisit per a la concessió d'autoritzacions de residència temporal i treball per compte d'altri a treballadors estrangers no residents a Espanya, que la situació nacional d'ocupació permeti la contractació de dits treballadors, entenent-se que la dita situació permetria la contractació de treballadors estrangers no residents a Espanya quan no existeixin en el mercat de treball demandants d'ocupació adequats i disponibles per cobrir les necessitats dels empleadors.  

Als efectes de determinar l’esmentada situació nacional d'ocupació es crea un nou instrument, el catàleg d'ocupacions de difícil cobertura, que facilita la tramitació de l'autorització per residir i treballar dirigida a l'estranger quan es qualifiqui una ocupació com de difícil cobertura. Per tant, serà innecessari gestionar l'oferta en el Servei Publico d'ocupació i, si escau, esperar el certificat acreditatiu de què cap resident a Espanya és adequat i es troba disponible per acceptar l'oferta. En el cas que l'oferta no estigui inclosa en el catàleg, l'empleador haurà de dirigir-se a l'oficina pública d'ocupació per comprovar si hi ha treballadors disponibles en l'ocupació sol·licitada i, si escau,  obtenir certificat negatiu per iniciar la tramitació a través de la Delegació del Govern o en el cas de Catalunya, davant aquelles oficines de treball que la Generalitat hagi designat a tal efecte.

   
 

ELABORACIÓ

Aquest Catàleg, que s'elabora amb periodicitat trimestral pel Servei Públic d'Ocupació Estatal d'acord amb la informació subministrada pels Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes, prèvia consulta amb la Comissió Laboral Tripartita d'Immigració, permetrà que els empleadors instin la tramitació d'autoritzacions per residir i treballar dirigida a treballadors estrangers quan les vacants de llocs de treball que necessitin cobrir ho siguin en ocupacions incloses en el citat catàleg.  
 

A Catalunya la proposta de catàleg s'elabora en la Comissió de Immigració del “Servei d'Ocupació de Catalunya”, amb la participació de Foment del Treball Nacional, junt amb la resta d'agents socials i l'Administració.

  
  
A continuació adjuntem l'últim catàleg previst per al següent  trimestre,
 
CATÀLEGS APROVATS
Catàleg d'ocupacions de difícil cobertura tercer trimestre 2016 
  
  
Per a més informació: dirección web

© Copyright 2007 Servei d'Assessorament a Empreses en Materia d'Immigració - 934 841 221 - immigracio@foment.com Política de privacitat Política de cookies