Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Tancar Més informació
   SERVEIS
   NORMATIVA : INTERNACIONAL
En aquesta secció es poden consultar les principals normes internacionals: convenis multilaterals, convenis migratoris, convenis de doble nacionalitat, i convenis bilaterals en matèria de Seguretat Social:

 Convenis Multilaterals (per veure el document premi )
 • Acord Europeu de 16 de desembre de 1961, sobre circulació de joves proveïts de passaports col·lectius entre els països membres del Consell d'Europa. Per veure el document premi aquí

 • Conveni entre el Regne d'Espanya, la República Francesa i el Principat d'Andorra, relatiu a l'entrada, circulació, residència i establiment dels seus nacionals, fet "ad referèndum" a Brussel·les el 4 de desembre de 2002. Per veure el document premi aquí

 • INSTRUMENT de Ratificació del Tractat entre el Regne de Bèlgica, el Regne de Dinamarca, la República Federal d'Alemanya, la República Hel ·lènica, el Regne d'Espanya, la República Francesa , Irlanda, la República Italiana , el Gran Ducat de Luxemburg, el Regne dels Països Baixos, la República d'Àustria, la República Portuguesa , la República de Finlàndia, el Regne de Suècia, el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord (Estats Membres de la Unió Europea ) i la República Txeca , la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República d'Eslovàquia relatiu a l'Adhesió de la República Txeca , la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República Eslovaca a la Unió Europea , fet a Atenes el 16 d'abril de 2003. Per veure el document premi aquí

 • Instrument de Ratificació del Tractat entre els Estats membres de la Unió Europea i Romania i Bulgària. Per veure el document premi aquí

   Convenis Migratoris (per veure el document premi )
 • Bulgària.- ENTRADA en vigor de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Bulgària relatiu a la regulació dels fluxos migratoris laborals entre ambdós Estats, fet a Madrid el 28 d'octubre de 2003. Per veure el document premi aquí

 • Bulgària.- Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Bulgària relatiu a la regulació dels fluxos migratoris laborals entre ambdós Estats, fet a Madrid el 28 d'octubre de 2003. Per veure el document premi aquí

 • Colòmbia.- Acord entre Espanya i Colòmbia relatiu a la regulació i ordenació dels fluxos migratoris laborals, signat a Madrid el 21 de maig de 2001. (BOE 4 de juliol 2001). Per veure el document premi aquí

 • Equador.- Acord entre el Regne d'Espanya i la República d'Equador relatiu a la Regulació i Ordenació dels Fluxos Migratoris, signat a Madrid el 29 de maig de 2001 (BOE 10 de juny 2001). S'aplica provisionalment des de 28 de juny de 2001. Per veure el document premi aquí

 • El Marroc.- Aplicació provisional de l'acord sobre mà d'obra entre el Regne d'Espanya i Regne del Marroc, signat a Madrid el 25 de juliol de 2001 (BOE 20 de setembre 2001). Per veure el document premi aquí

 • El Marroc.- ENTRADA en vigor de l'Acord sobre mà d'obra entre el Regne d'Espanya i el Regne del Marroc, fet a Madrid el 25 de juliol de 2001. Per veure el document premi aquí

 • Polònia.- Aplicació Provisional de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Polònia sobre la Regulació i Ordenació dels Fluxos Migratoris entre ambdós Estats, fet a Varsòvia el 21 de maig de 2002. Per veure el document premi aquí

 • Polònia.- Entrada en vigor de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Polònia sobre la regulació i ordenació dels fluxos migratoris entre ambdós Estats, fet a Varsòvia el 21 de maig de 2002, l 'aplicació provisional del qual va ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 226, de 20 de setembre de 2002. Per veure el document premi aquí

 • República Dominicana.- Acord relatiu a la Regulació i Ordenació dels Fluxos Migratoris laborals, signat a Madrid el 17 de desembre de 2001 (BOE 5 de setembre 2002). S'aplica provisionalment des de 16 de gener de 2002. Per veure el document premi aquí

 • Romania.- Acord entre el Regne d'Espanya i Romania relatiu a l'ordenació dels fluxos migratoris laborals entre ambdós Estats, signat a Madrid el 23 de gener de 2002 (BOE 3 de desembre 2002). Per veure el document premi aquí
 • Ucrania.- Acord entre Espanya i Ucraïna, relatiu a la regulació i ordenació dels fluxos migratoris laborals entre tots dos Estats, fet a Madrid el 12 de maig de 2009. Per veure el document premi aquí
   Convenis de doble nacionalitat (per veure el document premi )
 • Argentina.- Conveni de 14 d'abril de 1969, ratificat per Instrument de 2 de febrer de 1970 (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 1971). Pulse aquí para acceder al documento

 • Bolívia.- Conveni de 12 d'octubre de 1961, ratificat per Instrument de 25 de gener de 1962 (BOE núm. 90, de 14 d'abril de 1964).Pulse aquí para acceder al documento

 • Xile.- Conveni de 24 de maig de 1958, ratificat per instrument de 28 d'octubre de 1958 (BOE núm. 273, de 14 de novembre). Pulse aquí para acceder al documento

 • Costa Rica.- Conveni de 8 de juny de 1964, ratificat per Instrument de 21 de gener de 1965 (BOE núm. 151, de 25 de juny; correcció d'errors en BOE núm. 32, de 6 de febrer de 1981). Pulse aquí para acceder al documento

 • Equador.- Conveni de 4 de març de 1964, ratificat per Instrument de 22 de desembre de 1964 (BOE núm. 11, de 13 de gener de 1965). Pulse aquí para acceder al documento

 • Hondures.- Tractat de 15 de juny de 1966, ratificat per Instrument de 23 de febrer de 1967 (BOE núm. 118, de 18 de maig). Pulse aquí para acceder al documento

 • Nicaragua.- Conveni de 25 de juliol de 1961, ratificat per Instrument de 25 de gener de 1962 (BOE núm. 105, de 2 de maig). Pulse aquí para acceder al documento

 • Paraguai.- Conveni de 25 de juny de 1959, ratificat per Instrument de 15 de desembre de 1959 (BOE núm. 94, de 19 d'abril de 1960). Pulse aquí para acceder al documento

 • Perú.- Conveni de 16 de maig de 1959, ratificat per Instrument de 15 de desembre de 1959 (BOE núm. 94, de 19 d'abril de 1960). Pulse aquí para acceder al documento

 • República Dominicana.- Conveni de 15 de març de 1968, ratificat per Instrument de 16 de desembre de 1968 (BOE núm. 34, de 8 de febrer de 1969). Pulse aquí para acceder al documento
   Altres Convenis (per veure el document premi )
 • ACNUR.- APLICACIÓ Provisional de l'Acord Marc de cooperació entre el Regne d'Espanya i l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, fet en Ginebra el 9 de desembre de 2002. Pulse aquí para acceder al documento

 • ACNUR.- ENTRADA en vigor de l'Acord Marc de cooperació entre el Regne d'Espanya i l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, fet en Ginebra el 9 de desembre de 2002. Pulse aquí para acceder al documento

 • Algèria.- BESCANVI de Cartes, de 26 d'octubre de 2004, constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República Algeriana Democràtica i Popular sobre el reconeixement recíproc i el canvi dels permisos de conducció nacionals. Pulse aquí para acceder al documento

 • Bolívia.- ACORD entre el Regne d'Espanya i la República de Bolívia sobre el lliure exercici d'activitats remunerades per a familiars dependents del personal diplomàtic, consular, administratiu i tècnic de Missions Diplomàtiques i Oficines Consulars, fet a Madrid el 26 de juny de 2002. Pulse aquí para acceder al documento

 • Bulgària.- APLICACIÓ PROVISIONAL del Bescanvi de Notes constitutiu d'Acord, modificatiu de l'Annex 1 de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Bulgària sobre el reconeixement recíproc i el bescanvi dels permisos de conducció, de 30 d'abril de 2002, fet en Sofía els dies 24 de març de 2003, 23 de setembre de 2004 i 20 d'abril de 2005. Pulse aquí para acceder al documento

 • Xile.- BESCANVI de Notes, de dates 24 de maig i 14 d'octubre de 2004, constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Xile sobre el reconeixement recíproc i el bescanvi dels permisos de conducció nacionals. Pulse aquí para acceder al documento

 • El Marroc.- APLICACIÓ provisional del Bescanvi de Notes de 8 de març de 2003, constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i el Regne del Marroc sobre el reconeixement recíproc i el canvi dels permisos de conducció nacionals. Pulse aquí para acceder al documento

 • Perú.- APLICACIÓ provisional del Bescanvi de Notes de 22 de desembre de 2003, constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República del Perú sobre el reconeixement recíproc i el canvi dels permisos de conducció nacionals. Pulse aquí para acceder al documento

 • Perú.- ENTRADA EN VIGOR del Bescanvi de Notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República del Perú sobre el reconeixement recíproc i el bescanvi dels permisos de conducció nacionals, fet a Madrid el 22 de desembre de 2003. Pulse aquí para acceder al documento

 • República Dominicana.- BESCANVI de Notes entre el Regne d'Espanya i la República Dominicana sobre el reconeixement recíproc i el bescanvi dels permisos de conducció nacionals. Pulse aquí para acceder al documento

 • Romania.- ACORD entre Espanya i Romania relatiu al reconeixement recíproc dels permisos de conducció dels ciutadans espanyols i romanesos amb objecte del bescanvi. Pulse aquí para acceder al documento

 • Veneçuela.- BESCANVI de Cartes entre el Regne d'Espanya i la República Bolivariana de Veneçuela sobre el reconeixement recíproc i el canvi dels permisos de conducció nacionals, fet a Caracas el 16 de maig de 2005. Pulse aquí para acceder al documento
   Convenis Bilaterals en matèria de Seguretat Social (per veure el document premi )
 • ANDORRA: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I EL PRINCIPAT D'ANDORRA (en vigor des de l'1 de gener de 2003). (BOE núm. 290, de 4 de desembre de 2002). Pulse aquí para acceder al documento

 • ARGENTINA: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I LA REPÚBLICA ARGENTINA   (BOE núm. 297 de 10.12.2004) Pulse aquí para acceder al documento

 • AUSTRÀLIA: CONVENI ENTRE ESPANYA I AUSTRÀLIA SOBRE SEGURETAT SOCIAL, DE 31 DE GENER DE 2002 (en vigor des de 1 de gener de 2003) (B.OE núm. 303, de 19 de desembre de 2002) Pulse aquí para acceder al documento

 • BRASIL: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, DE 16 DE MAIG DE 1991 (en vigor des d'1 de desembre de 1995). (BOE núm. 13, de 15 de gener de 1996) Pulse aquí para acceder al documento

 • BULGÀRIA: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I LA REPÚBLICA DE BULGÀRIA (en vigor des d'1 de novembre de 2003) (BOE núm. 266 de 6 de novembre de 2003) Pulse aquí para acceder al documento

 • CANADÀ: CONVENI SOBRE SEGURETAT SOCIAL ENTRE ESPANYA I CANADÀ, DE 10 DE NOVEMBRE DE 1986 (en vigor des d'1 de gener de 1988) (BOE núm. 287, d'1 de desembre de 1987 Pulse aquí para acceder al documento, i núm. 34, de 8 de febrer de 1997) Pulse aquí para acceder al documento

   
 • XILE:  CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I LA REPÚBLICA DE XILE, DE 28 DE GENER DE 1997 (en vigor des del 13 de març de 1998) (BOE núm. 72, de 25 de març de 1998) Pulse aquí para acceder al documento

 • EQUADOR: CONVENI DE 8 DE MAIG DE 1974, ADDICIONAL AL CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL HISPÀ-EQUATORIÀ (en vigor des d'1 de juliol de 1975) (B.OE núm. 180, de 29 de juliol de 1975) Pulse aquí para acceder al documento

   
 • ESTATS UNITS: CONVENI SOBRE SEGURETAT SOCIAL ENTRE ESPANYA I ELS ESTATS UNITS D'AMÈRICA, DE 30 DE SETEMBRE DE 1986 (en vigor des d'1 d'abril de 1988) (B.OE núm. 76, de 29 de març de 1988) Pulse aquí para acceder al documento

   
 • FILIPINES: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE ESPANYA I FILIPINES, DE 20 DE MAIG DE 1988 (en vigor des de l'1 de novembre de 1989) (BOE núm. 244, d'11 d'octubre de 1989) Pulse aquí para acceder al documento

   
 • MARROC: CONVENI SOBRE SEGURETAT SOCIAL ENTRE ESPANYA I EL REGNE DE MARROC, DE 8 DE NOVEMBRE DE 1979, modificat pel Protocol Addicional al Conveni de 27 de gener de 1998. (En vigor des d'1 d'octubre de 1982) (B.OE núm. 245, de 13 d'octubre de 1982 Pulse aquí para acceder al documento i BOE núm. 282, de 24 de novembre de 2001) Pulse aquí para acceder al documento

 • MÈXIC: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I ELS ESTATS UNITS MEXICANS, DE 25 D'ABRIL DE 1994. (En vigor des d'1 de gener de 1995) (BOE núm. 65, de 17 de març de 1995) Pulse aquí para acceder al documento

 • PARAGUAI: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAI I EL REGNE D'ESPANYA  (BOE núm. 28, de 2 de febrer de 2006) Pulse aquí para acceder al documento

   
 • PERÚ: CONVENI de Seguretat Social entre el Regne d'Espanya i la República del Perú, fet "ad referèndum", a Madrid el 16 de juny de 2003. (En vigor des de l'1 de febrer de 2005). (BOE núm. 031 de 5 de febrer de 2005). Pulse aquí para acceder al documento

   
 • REPÚBLICA DOMINICANA: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I LA REPÚBLICA DOMINICANA , D'1 DE JULIOL DE 2004  (En vigor des d'1 de juliol de 2006) (BOE núm. 139, de 12 de juny de 2006) Pulse aquí para acceder al documento

   
 • RÚSSIA: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I LA FEDERACIÓ DE RÚSSIA, D'11 D'ABRIL DE 1994 (En vigor des de 22 de febrer de 1996) (BOE núm. 48, de 24 de febrer de 1996) Pulse aquí para acceder al documento

   
 • TUNIS: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I LA REPÚBLICA DE TUNIS, DE 26 DE FEBRER DE 2001 (en vigor des d'1 de gener de 2002).  (BOE núm. 309, de 26 de desembre de 2001). Pulse aquí para acceder al documento

   
 • UCRAÏNA: CONVENI SOBRE SEGURETAT SOCIAL ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I UCRAÏNA, DE 7 D'OCTUBRE DE 1996 (En vigor des de 27 de març de 1998) BOE núm. 81, de 4 d'abril de 1998Pulse aquí para acceder al documento

   
 • URUGUAI: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I LA REPÚBLICA ORIENTAL DE L'URUGUAI, D'1 DE DESEMBRE DE 1997. (En vigor des d'1 d'abril de 2000) (BOE núm. 47, de 24 de febrer de 2000) Pulse aquí para acceder al documento

   
 • VENEÇUELA: CONVENI DE SEGURETAT SOCIAL ENTRE ESPANYA I VENEÇUELA, DE 12 DE MAIG DE 1988 (En vigor des d'1 de juliol de 1990) (B.OE núm. 162, de 7 de juliol de 1990) Pulse aquí para acceder al documento

© Copyright 2007 Servei d'Assessorament a Empreses en Materia d'Immigració - 934 841 221 - immigracio@foment.com Política de privacitat Política de cookies