Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Tancar Més informació
   SERVEIS
   ASSESORAMENT D'EMPRESES EN MATÈRIA D'IMMIGRACIÓ
El Servei d’Orientació i Assessorament de Foment del Treball Nacional en matèria d’Immigració adreçat a les empreses (SOAFI), es configura com un instrument de recolzament per a les empreses i organitzacions empresarials que pretenen establir relacions laborals d’acord amb el marc jurídic d’estrangeria.

El Servei compta amb el suport de la Direcció General per a la Immigració, del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, i la col·laboració del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, i s’emmarca dins el Departament de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball Nacional.


Javier Ibars
Director Dpt. Laboral
   NOVETATS
[NOTÍCIA]
[01-01-2020] S'HA PUBLICAT EL BUTLLETí DE POBLACIó ESTRANGERA I MERCAT LABORAL DEL 4RT TRIMESTRE DE 2019
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[01-10-2019] S'HA PUBLICAT EL BUTLLETí DE POBLACIó ESTRANGERA I MERCAT LABORAL DEL 3ER TRIMESTRE DE 2019
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[01-07-2019] S'HA PUBLICAT EL BUTLLETí DE POBLACIó ESTRANGERA I MERCAT LABORAL DEL 2ON TRIMESTRE DE 2019
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[01-04-2019] S'HA PUBLICAT EL BUTLLETí DE POBLACIó ESTRANGERA I MERCAT LABORAL DEL 1ER TRIMESTRE DE 2019
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[28-02-2018] COM CONTRACTAR PERSONES REFUGIADES
Font: Secretaria d´Igualtat, Migracions i Ciutadania


[NOTÍCIA]
[28-02-2018] ES PUBLICA EL BUTLLETí DE POBLACIó ESTRANGERA I MERCAT DE TREBALL DEL 4RT TRIMESTRE DE 2017
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[20-02-2018] LA MITJANA D'ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL SE SITUA EN 1.815.092 AL GENER
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[05-12-2017] AUGMENTA UN 32% ELS ESTRANGERS QUE ADQUIREIXEN LA NACIONALITAT ESPANYOLA
Font: ABC


[NOTÍCIA]
[03-12-2017] ESPANYA HA REBUT A DOS DE CADA DEU REFUGIATS QUE ES VA COMPROMETRE A ACOLLIR
Font: ABC


[NOTÍCIA]
[01-09-2017] EL NOMBRE D'IMMIGRANTS EN SITUACIó IRREGULAR SEGUEIX PUJANT A CATALUNYA SEGONS CCOO
Font: El mundo


[NOTÍCIA]
[22-08-2017] EL CREIXEMENT D'AFILIATS ESTRANGERS DUPLICA EL DE TOT EL MERCAT LABORAL
Font: El País


[NOTÍCIA]
[17-07-2017] ESPANYA ATORGA 14.343 VISATS "EXPRESS", EL 83% PER ATREURE TALENT I INNOVACIó
Font: El País


[NOTÍCIA]
[21-01-2016] EL NOMBRE MITJà D'ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL SE SITUA EN 1.627.838 AL DESEMBRE
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[12-01-2016] S'HA PUBLICAT EL CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


[INFORMACIÓ]
[17-12-2015] POBLACIÓ ESTRANGERA I MERCAT DE TREBALL - 3T 2015


[NOTÍCIA]
[17-12-2015] EL NOMBRE MITJà D'ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL SE SITUA EN 1.621.458 AL NOVEMBRE
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[23-11-2015] EL NOMBRE MITJà D'ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ACONSEGUEIX 1.633.644 A L'OCTUBRE
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[12-11-2015] BENESTAR SOCIAL I FAMíLIA ORGANITZA JORNADES SOBRE EL DRET D’ASIL A CATALUNYA EN COL·LABORACIó AMB LA XARXA ASIL.CAT I EL CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA


[INFORMACIÓ]
[10-11-2015] S'HA PUBLICAT EL CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL QUART TRIMESTRE DE 2015


[NOTÍCIA]
[22-10-2015] EL NOMBRE MITJà D'ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ACONSEGUEIX 1.645.874 AL SETEMBRE
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[16-10-2015] POBLACIÓ ESTRANGERA I MERCAT DE TREBALL - 2T 2015


[NOTÍCIA]
[22-09-2015] EL NOMBRE MITJà D'ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ACONSEGUEIX 1.643.645 A L'AGOST
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[07-09-2015] EL GOVERN DE LA GENERALITAT, INSTITUCIONS I ENTITATS ACORDEN LA CREACIó D’UN COMITè OPERATIU PER FACILITAR L’ACOLLIDA DE REFUGIATS A CATALUNYA.


[INFORMACIÓ]
[02-09-2015] NOU PLA PER A LA MOBILITAT INTERNACIONAL


[NOTÍCIA]
[20-08-2015] LA SEGURETAT SOCIAL PERD 7.104 AFILIATS ESTRANGERS AL JULIOL DESPRéS DE CINC MESOS D'ASCENSOS
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[22-07-2015] L'AFILIACIó ESTRANGERA HA AUGMENTAT AL JUNY EN 4.882 PERSONES I SE SITUA EN 1.668.099 PERSONES
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[21-07-2015] S'HA PUBLICAT EL CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


[INFORMACIÓ]
[14-07-2015] POBLACIÓ ESTRANGERA I MERCAT DE TREBALL - 1T 2015


[NOTÍCIA]
[09-07-2015] BENESTAR SOCIAL I FAMíLIA HABILITA UN PORTAL WEB AMB LA INFORMACIó I ELS RECURSOS FORMATIUS NECESSARIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT DE PRIMERA ACOLLIDA.
Font: Departament de Benestar Social i Família


[INFORMACIÓ]
[08-07-2015] EL NOU PORTAL D'ACOLLIDA DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA JA ES TROBA OPERATIU


[INFORMACIÓ]
[07-07-2015] FINALITZA EL PERíODE TRANSITORI DE DETERMINADES LIMITACIONS A LA LLIURE CIRCULACIó DE TREBALLADORS CROATS


[NOTÍCIA]
[25-06-2015] LA SEGURETAT SOCIAL SUMA 55.334 AFILIATS ESTRANGERS MéS AL MAIG
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[21-05-2015] EL NOMBRE MITJà D'ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL AUGMENTA A L'ABRIL EN 44.540 PERSONES
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[05-05-2015] MUNTé: "CATALUNYA éS UNA SOCIETAT INTEGRADORA A PESAR DELS PALS A LES RODES QUE ENS POSA EL GOVERN DE L'ESTAT"
Font: Departament de Benestar Social i Família


[NOTÍCIA]
[28-04-2015] NEUS MUNTé TANCA EL 3ER FòRUM EUROPEU DE LA DIVERSITAT
Font: Departament de Benestar Social i Família


[NOTÍCIA]
[21-04-2015] LA SEGURETAT SOCIAL GANA 34.974 AFILIATS ESTRANGERS AL MARç I SUMA DOS MESOS DE PUJADES
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[14-04-2015] BENESTAR SOCIAL I FAMíLIA REUNEIX A CAMBRILS TèCNICS D'AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS PER DESPLEGAR EL DECRET DELS SERVEIS D'ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES
Font: Departament de Benestar Social i Família


[INFORMACIÓ]
[25-03-2015] POBLACIÓ ESTRANGERA I MERCAT DE TREBALL - 4T 2014


[NOTÍCIA]
[25-03-2015] BAIXA UN 6% LA POBLACIó ESTRANGERA QUE VIU A CATALUNYA
Font: Secretaria per a la immigració


[NOTÍCIA]
[24-03-2015] LA TAXA D'AFILIACIó D'ESTRANGERS PUJA PER PRIMERA VEGADA EN UN MES DE FEBRER DES DE L'ANY 2008
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[24-02-2015] ES MANTé FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2015 EL DRET A L'ASSISTèNCIA SANITàRIA PER ALS ESPANYOLS EN SITUACIó DE NECESSITAT RESIDENTS EN L'EXTERIOR
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[19-02-2015] LA SEGURETAT SOCIAL VA PERDRE 36.583 AFILIATS ESTRANGERS AL MES DE GENER
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[06-02-2015] LA CONSELLERA MUNTé ES REUNEIX AMB ENTITATS DE DONES QUE TREBALLEN DES DE CATALUNYA PER ERADICAR LA MUTILACIó GENITAL FEMENINA
Font: Departament de Benestar Social i Família


[NOTÍCIA]
[22-01-2015] EL 51% DELS INMIGRANTS SóN ATURATS DE LLARGA DURADA
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[22-01-2015] EL NOMBRE D'ESTRANGERS AFILIATS ENTRA EN ZONA POSITIVA DESPRéS DE CINC MESOS DE DESCENSOS
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[18-12-2014] LA SEGURETAT SOCIAL PERD 17.555 AFILIATS ESTRANGERS I SUMA CINC MESOS DE CAIGUDES
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[15-12-2014] S'APROVA EL DECRET 150/2014, DE 18 DE NOVEMBRE, QUE DESENVOLUPA LA LLEI 10/2010 DEL 7 DE MAIG, D’ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES I DE LES RETORNADES A CATALUNYA


[INFORMACIÓ]
[27-11-2014] DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANT. 18 DE DESEMBRE


[NOTÍCIA]
[20-11-2014] EL NOMBRE D'AFILIATS ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL ES SITúA EN 1.566.953 AL MES D'OCTUBRE
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[13-11-2014] JORNADA: MOBILIDAD INTERNACIONAL. L'EMIGRACIó DES DE CATALUNYA


[INFORMACIÓ]
[27-10-2014] CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL QUART TRIMESTRE DE 2014


[NOTÍCIA]
[23-10-2014] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ARRIBEN A 1.582.335 AL SETEMBRE
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[22-10-2014] EL CONSELLER D'EMPRESA I OCUPACIó, FELIP PUIG I EL SECRETARI D'OCUPACIó I RELACIONS LABORALS, JOAN AREGIO, PRESENTEN EL CONTINGUT I ELS OBJECTIUS DEL PORTAL MONCAT


[NOTÍCIA]
[29-09-2014] EL NúMERO D’ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ARRIBA AL 1.582.823 A L'AGOST
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[05-09-2014] TAXES PER LA TRAMITACIó D'AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES EN RELACIó AMB LA MOBILITAT INTERNACIONAL


[NOTÍCIA]
[22-08-2014] L'AFILIACIó ESTRANGERA A LA SEGURETAT SOCIAL BAIXA UN 0,55%
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[29-07-2014] ELS AFILIATS ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA AL JUNY ARRIBEN A LES 1.609.677 PERSONES
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[26-06-2014] LA SEGURETAT SOCIAL GUANYA 44.600 AFILIATS ESTRANGERS AL MAIG I ENCADENA QUATRE MESOS A L'ALçA
Font: El mundo


[NOTÍCIA]
[22-05-2014] LA SEGURETAT SOCIAL GUANYA 27.732 AFILIATS ESTRANGERS A L'ABRIL DE 2014
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[23-04-2014] EL GOVERN DE LA GENERALITAT APROVA UN NOU PLA DE CIUTADANIA I DE LES MIGRACIONS PER GESTIONAR L'ACOLLIDA I LA INTEGRACIó DE LES PERSONES NOUVINGUDES


[INFORMACIÓ]
[23-04-2014] EL GOVERN DE LA GENERALITAT IMPULSA UNA LLEI PER LLUITAR CONTRA LA DISCRIMINACIó


[NOTÍCIA]
[22-04-2014] LA GENERALITAT HOMOLOGARà A TOTA CATALUNYA EL SERVEI D'ACOLLIDA A IMMIGRANTS
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[22-04-2014] LA SEGURETAT SOCIAL GUANYA 15.201 AFILIATS ESTRANGERS AL MARç, EL SEU MAJOR REPUNT DES DE JUNY DE 2012
Font: Expansión


[NOTÍCIA]
[24-03-2014] CREIX L'AFILIACIó DE TREBALLADORS ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL PER PRIMERA VEGADA DES D'ABRIL DE 2013
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[21-03-2014] MéS DE DOS MILIONS DE CIUTADANS ESPANYOLS JA VIUEN FORA DEL PAíS
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[06-03-2014] NOVA PàGINA WEB D’ESTRANGERIA: AL SERVEI DE LES EMPRESES I DE LES PERSONES


[INFORMACIÓ]
[27-02-2014] DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL SOBRE LES CONDICIONS D'ENTRADA I ESTADA DE NACIONALS DE TERCERS PAïSOS PER A FINS LABORALS COM A TREBALLADORS TEMPORERS.


[NOTÍCIA]
[25-02-2014] ALEMANYA REP LA MAJOR ONADA D'IMMIGRANTS ESPANYOLS DES DELS ANYS 60
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[20-02-2014] LA SEGURETAT SOCIAL VA PERDRE 28.486 AFILIATS ESTRANGERS AL GENER I ENCADENA VUIT MESOS DE DESCENSOS
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[10-02-2014] SUïSSA TORNARà A LIMITAR L'ENTRADA DELS EUROPEUS AL SEU MERCAT LABORAL
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[10-02-2014] MéS DE 3,5 MILIONS DE JUEUS PODRíEN DEMANAR LA NACIONALITAT ESPANYOLA
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[07-02-2014] ENTRADA EN VIGOR DE LA TAXA PER L'EMISSIó DELS INFORMES D'ESTRANGERIA
Font: Departament de Benestar Social i Família


[NOTÍCIA]
[04-02-2014] L'AFILIACIó A LA SEGURETAT SOCIAL DE CIUTADANS ESTRANGERS ES VA SITUAR EN 1.514.821 AL GENER.
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[23-01-2014] L'AFILIACIó A LA SEGURETAT SOCIAL DE CIUTADANS ESTRANGERS ES VA SITUAR EN 1.543.306 EN DESEMBRE.
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[17-12-2013] DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANT. DECLARACIó INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANT


[NOTÍCIA]
[17-12-2013] MUNTé INSTA LA UNIó EUROPEA A ADOPTAR UNA POLíTICA MIGRATòRIA INTEGRAL PER LLUITAR CONTRA LES XARXES DE TRàFIC DE PERSONES
Font:


[NOTÍCIA]
[17-12-2013] L'AFILIACIó A LA SEGURETAT SOCIAL DE CIUTADANS ESTRANGERS ES VA SITUAR EN 1.545.170 AL NOVEMBRE
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[11-12-2013] 220.000 IMMIGRANTS FAN LES MALETES I MARXEN D'ESPANYA
Font:


[NOTÍCIA]
[10-12-2013] VUIT DE CADA DEU IMMIGRANTS ESTAN SATISFETS A ESPANYA MALGRAT LA CRISI
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[22-11-2013] CATALUNYA HA DE SEGUIR PROMOVENT UNA INTEGRACIó PLENA I EFECTIVA DE LA IMMIGRACIó ARRIBADA AL PAíS DURANT L'úLTIMA DèCADA


[NOTÍCIA]
[21-11-2013] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL SE SITUEN EN 1.590.436 A L'OCTUBRE
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[04-11-2013] CATALUNYA REQUERIRà EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA I LA CULTURA CATALANES PER OBTENIR EL CERTIFICAT D'ARRELAMENT
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[24-10-2013] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ES SITUEN EN 1.596.286 AL SETEMBRE
Font:


[INFORMACIÓ]
[15-10-2013] MARINA DEL CORRAL AFIRMA QUE éS NECESSARI APROFUNDIR EN L ESTUDI DE LA GESTIó DE LA DIVERSITAT EN LES ORGANITZACIONS


[INFORMACIÓ]
[07-10-2013] EL PRESSUPOST DE LA SECRETARIA GENERAL D'IMMIGRACIó I EMIGRACIó PUJA A 139.884.840 EUROS EL 2014


[NOTÍCIA]
[02-10-2013] CATALUNYA REGISTRA PER PRIMERA VEGADA MéS EMIGRACIó QUE IMMIGRACIó
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[28-08-2013] ESPANYA éS EL PAíS DE LA UNIó EUROPEA AMB MéS IMMIGRANTS NO COMUNITARIS
Font:


[NOTÍCIA]
[20-08-2013] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ES SITUEN EN 1.632.903 AL JULIOL
Font:


[NOTÍCIA]
[23-07-2013] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ES SITUEN EN 1.641.822 AL JUNY
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[20-06-2013] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL SE SITUEN EN 1.651.390 AL MAIG
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[21-05-2013] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ES SITUEN EN 1.619.275 A L'ABRIL
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[23-04-2013] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ES SITUEN EN 1.604.138 AL MARç
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[12-04-2013] BAIXEN UN 36% LES SOL·LICITUDS DE REGULARITZACIó D'ESTRANGERIA A BARCELONA
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[11-04-2013] LLIBRE


[NOTÍCIA]
[01-04-2013] EL GOVERN PAGARà FINS A SET MILIONS PERQUè ELS IMMIGRANTS VOLEN ALS SEUS PAïSOS
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[21-03-2013] LA SEGURETAT SOCIAL VA PERDRE 3.964 COTITZANTS ESTRANGERS AL FEBRER I SUMA LA SEVA SETENA CAIGUDA CONSECUTIVA
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[21-02-2013] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ES SITUEN EN 1.600.355 AL GENER
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[26-01-2013] LA TAXA D'ATUR DELS ESTRANGERS QUE VIUEN A ESPANYA ARRIBA EL 36,5%
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[24-01-2013] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ES SITUEN EN 1.645.851 EL DESEMBRE
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[16-01-2013] EL PADRó REGISTRA UN DESCENS D'ESTRANGERS PER PRIMERA VEGADA EN QUINZE ANYS
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[23-10-2012] INSTRUCCIó SOBRE DETERMINATS ASPECTES DEL PLA INTENSIU DE TRAMITACIó DELS EXPEDIENTS D'ADQUISICIó DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA PER RESIDèNCIA


[INFORMACIÓ]
[22-10-2012] CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL QUART TRIMESTRE DE 2012


[NOTÍCIA]
[21-10-2012] I ARA QUè FEM AMB SIS MILIONS D'IMMIGRANTS?
Font: El País


[NOTÍCIA]
[18-10-2012] MARINA DEL CORRAL AFIRMA QUE LES POLíTIQUES ACTIVES D'OCUPACIó SóN UN INSTRUMENT FONAMENTAL PER A LA INTEGRACIó DEL COL·LECTIU IMMIGRANT
Font:


[NOTÍCIA]
[18-10-2012] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL ES SITUEN EN 1.728.836 AL SETEMBRE
Font:


[INFORMACIÓ]
[18-10-2012] SOL·LICITUD DE DUPLICATS DE RESOLUCIONS


[NOTÍCIA]
[24-09-2012] LA PUNXADA DE LA BOMBOLLA LABORAL S'ACARNISSA AMB ELS TREBALLADORS ESTRANGERS
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[20-09-2012] L'AFILIACIó D'ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL CAU A L'AGOST DESPRéS DE CINC ASCENSOS CONSECUTIUS
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[02-08-2012] CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL TERCER TRIMESTRE DE 2012


[NOTÍCIA]
[01-08-2012] EL GOVERN BUSCA METGES, ESPORTISTES I MARINS MERCANTS ESTRANGERS
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[31-07-2012] BARCELONA ADAPTA LES SEVESPOLíTIQUES D'IMMIGRACIó ALS TEMPS DE CRISI
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[27-06-2012] FáTIMA BáñEZ PROPOSA LA CREACIó D'UN úNIC òRGAN PER COORDINAR L'ACTUACIó DE LES ADMINISTRACIONS EN MATèRIA DE MIGRACIONS
Font:


[NOTÍCIA]
[25-06-2012] GALLARDóN DELEGA EN ELS REGISTRADORS LES CONCESSIONS DE NACIONALITAT
Font: El País


[NOTÍCIA]
[18-06-2012] EL TRàMIT PER SOL·LICITAR RENOVACIONS I AUTORITZACIONS DE RESIDèNCIA I TREBALL PER A ESTRANGERS ES POT FER DE MANERA TELEMàTICA
Font:


[NOTÍCIA]
[31-05-2012] EL PRESSUPOST D'IMMIGRACIó I EMIGRACIó PUJA A 158,8 MILIONS D'EUROS
Font:


[NOTÍCIA]
[22-05-2012] EL NOMBRE D'AFILIATS ESTRANGERS CREIX PER SEGON MES CONSECUTIU
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[22-05-2012] LA INTEGRACIó A ESPANYA éS MéS FàCIL QUE AL NORD D'EUROPA
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[17-05-2012] LA SECRETARIA GENERAL D'IMMIGRACIó I EMIGRACIó ACULL LA REUNIó DEL FòRUM PER LA INTEGRACIó SOCIAL DELS IMMIGRANTS
Font:


[NOTÍCIA]
[19-04-2012] ELS ESTRANGERS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL BAIXEN EL 4,88% AL MARç
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[19-04-2012] EL GOVERN DESTINA 158.8 MILIONS D'EUROS A IMMIGRACIó I EMIGRACIó


[NOTÍCIA]
[10-04-2012] L'ENVIAMENT DE DINERS D'EMIGRANTS CAP A ESPANYA BAT EL SEU RèCORD
Font: El País


[INFORMACIÓ]
[05-04-2012] LA POBLACIó ESTRANGERA ALS MUNICIPIS DE CATALUNYA


[INFORMACIÓ]
[22-03-2012] BENESTAR SOCIAL I FAMíLIA PUBLICA ELS CRITERIS GENERALS PER A L'ELABORACIó DELS INFORMES D'ESTRANGERIA COMPETèNCIA DE LA GENERALITAT


[INFORMACIÓ]
[22-03-2012] EL DIRECTOR GENERAL PER A LA IMMIGRACIó EXPLICA A BRUSSEL·LES EL MODEL CATALà DE GESTIó TRANSVERSAL DE LA IMMIGRACIó


[INFORMACIÓ]
[21-03-2012] TANCAMENT DE L'OFICINA DEL CARRER MARQUESA 12 DE BARCELONA


[NOTÍCIA]
[20-03-2012] EL NOMBRE D'AFILIATS ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL AL FEBRER ES VA SITUAR EN 1.681.548
Font:


[INFORMACIÓ]
[15-03-2012] IMPULS DE LA COMISSIó EUROPEA PER A L'EXERCICI DEL DRET DE VOT EN LES ELECCIONS MUNICIPALS


[INFORMACIÓ]
[13-03-2012] RELACIó DE CONVENIS INTERNACIONALS QUE EXIMEIXEN DE LA LEGALITZACIó DE DOCUMENTS


[NOTÍCIA]
[08-03-2012] CAU PER PRIMERA VEGADA EL NOMBRE D'ESTRANGERS QUE VIU A CATALUNYA
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[08-03-2012] CERTIFICATS D'ANTECEDENTS PENALS


[INFORMACIÓ]
[08-03-2012] MODIFICACIONS DES DE LA SITUACIó DE RESIDèNCIA I EXCEPTUACIó


[NOTÍCIA]
[23-02-2012] LA MITJANA D'AFILIATS ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL ES VA SITUAR EN 1.690.186
Font:


[INFORMACIÓ]
[22-02-2012] NOTA INFORMATIVA OE 1-2012: FAMILIARS EXTRACOMUNITARIS


[INFORMACIÓ]
[16-02-2012] SERVEI MERCURIO


[NOTÍCIA]
[07-02-2012] FáTIMA BáñEZ PRESENTA LES LíNIES BàSIQUES DE LA SEVA ACCIó EN MATèRIA D'OCUPACIó, SEGURETAT SOCIAL I IMMIGRACIó
Font:


[NOTÍCIA]
[07-02-2012] BáñEZ ANUNCIA UN CERTIFICAT PER A EMIGRANTS ESPANYOLS RETORNATS
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[19-01-2012] LA SEGURETAT SOCIAL PERD COTITZANTS ESTRANGERS
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[19-01-2012] ELS ESTRANGERS IMPULSEN L'OCUPACIó AUTòNOMA A ESPANYA
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[13-01-2012] BENESTAR SOCIAL I FAMíLIA PUBLICA EL LLIBRE "RECERCA I IMMIGRACIó III" QUE RECULL SIS ARTICLES CIENTíFICS AMB PROPOSTES úTILS D'ACTUACIó


[NOTÍCIA]
[21-12-2011] EL CONSELLER CLERIES REITERA EL COMPROMíS DEL GOVERN EN MANTENIR L'ESPERIT DEL PACTE NACIONAL PER A LA IMMIGRACIó
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[20-12-2011] LA SEGURETAT SOCIAL PERD AFILIATS ESTRANGERS PER CINQUè MES CONSECUTIU
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[28-11-2011] LA SORTIDA D'IMMIGRANTS REDUIRà ELS ATURATS EN MIG MILIó EL 2012
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[22-11-2011] LA SEGURETAT SOCIAL VA PERDRE 31.300 AFILIATS ESTRANGERS A L'OCTUBRE
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[17-11-2011] OBERTES LES INSCRIPCIONS PER A LA JORNADA "CRISI ECONòMICA I IMMIGRACIó:L'APLICACIó DE LA NOVA NORMATIVA D'ESTRANGERIA I EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS"


[INFORMACIÓ]
[17-11-2011] BARCELONA ACOLLIRà LA JORNADA "JOVES D'ORíGENS DIVERSOS, CONSTRUïM CIUTADANIA"


[NOTÍCIA]
[17-11-2011] EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LES COMPETèNCIES AUTONòMIQUES EN MATèRIA D'AUTORITZACIONS INICIALS DE TREBALL
Font:


[NOTÍCIA]
[14-11-2011] INTERIOR I TREBALL I IMMIGRACIó SUBSCRIUEN UN PROTOCOL D'ACTUACIó SOBRE ELS SISTEMES D'INFORMACIó D'INCIDENTS RELACIONATS AMB EL RACISME I LA XENOFòBIA
Font:


[INFORMACIÓ]
[09-11-2011] INSTRUCCIó DIRECCIó GENERAL D'AFERS CONSULARS I MIGRATORIS I D'IMMIGRACIó


[INFORMACIÓ]
[09-11-2011] CITA PRèVIA PER A LA RENOVACIó D'AUTORITZACIONS


[INFORMACIÓ]
[08-11-2011] CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL QUART TRIMESTRE DE 2011


[NOTÍCIA]
[26-10-2011] EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMíLIA HA REBUT MéS DE 6.750 SOL·LICITUDS D'INFORMES D'ESTRANGERIA DES DEL PASSAT 30 DE JUNY
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[20-10-2011] LA SEGURETAT SOCIAL PERD 13.384 AFILIATS ESTRANGERS AL SETEMBRE
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[17-10-2011] XIII REUNIó DEL GRUP DE TREBALL PERMANENT HISPANO-MARROQUí SOBRE IMMIGRACIó
Font:


[NOTÍCIA]
[05-10-2011] ANNA TERRóN: "LA TRANQUIL·LITAT ACTUAL éS EL FRUIT DEL TREBALL D'AQUESTS ANYS"
Font:


[NOTÍCIA]
[03-10-2011] LES ALTES DELS ESTRANGERS COMPENSEN LA CAIGUDA DEL NOMBRE D'AUTòNOMS A ESPANYA
Font:


[INFORMACIÓ]
[01-10-2011] CANVIS DE EN ELS ENLLAçOS ALS FULLS INFORMATIUS I MODELS DE SOL·LICITUD


[INFORMACIÓ]
[30-09-2011] TERCER PREMI DEL CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIóN DE BARCELONA


[INFORMACIÓ]
[30-09-2011] INFORMACIó D'INTERèS: DECLARACIONS I COMUNICACIONS


[NOTÍCIA]
[27-09-2011] EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMILíA I L'AJUNTAMENT DE TàRREGA SIGNEN UN CONVENI PER A LA DIFUSIó DE LA CAMPANYA "DESMUNTANT RUMORS"
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[23-09-2011] ANNA TERRóN: "LA IMMIGRACIó éS UN ELEMENT CLAU DE TRANSFORMACIó PER ALS PAïSOS EUROMEDITERRANIS"
Font:


[NOTÍCIA]
[23-09-2011] EL GOVERN APROVA EL PLA ESTRATèGIC DE CIUTADANIA I INTEGRACIó 2011-2014
Font:


[INFORMACIÓ]
[16-09-2011] ACTUALITZACIó DELS TRàMITS COMPETèNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


[NOTÍCIA]
[13-09-2011] LA CRISI HA DEIXAT A 100.000 EQUATORIANS EN ATUR A ESPANYA
Font: El País


[INFORMACIÓ]
[30-08-2011] ACORD ENTRE ESPANYA I UCRAïNA


[NOTÍCIA]
[23-08-2011] LA SEGURETAT SOCIAL VA PERDRE 1.142 AFILIATS ESTRANGERS AL JULIOL DESPRéS DE QUATRE MESOS A L'ALçA
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[22-08-2011] LA IMMIGRACIó A ESPANYA: PERMANèNCIA I EQUILIBRI ENTRE COMUNITARIS I EXTRACOMUNITARIS
Font:


[NOTÍCIA]
[11-08-2011] LA COMISSIó EUROPEA APROVA EL PERíODE TRANSITORI PER ALS TREBALLADORS ROMANESOS
Font:


[INFORMACIÓ]
[05-08-2011] INSTRUCCIó DIRECCIó GENERAL D'IMMIGRACIó-NACIONALS DE ROMANIA


[INFORMACIÓ]
[02-08-2011] PROCEDIMENT PER LA PETICIó DE CITA PRèVIA PREFERENT EN SUPòSITS EXCEPCIONALS


[INFORMACIÓ]
[01-08-2011] DECLARACIó OBLIGACIó ESCOLARITZACIó


[INFORMACIÓ]
[25-07-2011] RESOLUCIó DE L'ONU SOBRE MIGRACIó INTERNACIONAL I DESENVOLUPAMENT


[NOTÍCIA]
[24-07-2011] 300 IMMIGRANTS RESIDENTS ESDEVENEN ESPANYOLS CADA DIA
Font: El País


[INFORMACIÓ]
[23-07-2011] ORDRE SOBRE EL REQUERIMENT DE PERMíS DE TREBALL PER ALS CIUTADANS ROMANESOS


[NOTÍCIA]
[22-07-2011] EL GOVERN ENVIA A LA COMISSIó EUROPEA LA DOCUMENTACIó SOBRE EL REQUERIMENT D'UN PERMíS DE TREBALL PER ALS CIUTADANS ROMANESOS
Font:


[NOTÍCIA]
[21-07-2011] EL GOVERN IMPULSA NOVES MESURES PER FOMENTAR LA INTEGRACIó DELS IMMIGRANTS
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[19-07-2011] ESPANYA TORNARà A DEMANAR PERMíS DE TREBALL ALS IMMIGRANTS ROMANESOS
Font: El País


[INFORMACIÓ]
[18-07-2011] REGLAMENT D'ESTRANGERIA


[INFORMACIÓ]
[18-07-2011] INFORMACIó D'INTERèS SOBRE LA VALIDESA / EXPEDICIó DE DIFERENTS DOCUMENTS ESTRANGERS


[NOTÍCIA]
[18-07-2011] ESPANYA BUSCA A L'ESTRANGER PROFESSIONALS DE LA DANSA, LA MEDICINA I LA MARINA MERCANT
Font: El Economista


[INFORMACIÓ]
[15-07-2011] LA GENERALITAT CONSTITUEIX UN GRUP DE TREBALL SOBRE PROTECCIó INTERNACIONAL DE PERSONES REFUGIADES EN EL MARC DE LA TAULA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIó


[INFORMACIÓ]
[07-07-2011] NOUS IMPRESOS DE SOL·LICITUD


[NOTÍCIA]
[07-07-2011] TERRóN DESTACA LA REGULARITAT I LA SUPEDITACIó A L'OCUPACIó COM A EIXOS DE LA POLíTICA D'IMMIGRACIó DEL GOVERN
Font:


[NOTÍCIA]
[06-07-2011] CLERIES AFIRMA QUE EL GOVERN ESTà COMPLINT ALLò QUE DIU EL PACTE NACIONAL D'IMMIGRACIó: "DONAR VALOR A L'ESFORç D'INTEGRACIó QUE FAN LES PERSONES NOUVINGUDES"
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[01-07-2011] ESPANYA REGISTRA JA MéS EMIGRANTS QUE IMMIGRANTS A CAUSA DE LA CRISI
Font:


[INFORMACIÓ]
[01-07-2011] TAXES ADMINISTRATIVES EN MATèRIA D'IMMIGRACIó I ESTRANGERIA


[NOTÍCIA]
[30-06-2011] EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMíLIA COMENçA A TRAMITAR ELS INFORMES D'INTEGRACIó I ADEQUACIó DE L'HABITATGE QUE DERIVEN DEL NOU REGLAMENT D'ESTRANGERIA
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[INFORMACIÓ]
[30-06-2011] EL REGLAMENT DE LA LLEI D'ESTRANGERIA ENTRA AVUI EN VIGOR


[INFORMACIÓ]
[28-06-2011] EL CONSOLAT DEL MARROC HABILITA QUATRE PUNTS PER VOTAR LA NOVA CONSTITUCIó MARROQUINA


[INFORMACIÓ]
[28-06-2011] NOVES PROPOSTES DE LA COMISSIó EUROPEA EN L'àMBIT DE L'ASIL


[NOTÍCIA]
[21-06-2011] LA MITJANA D'AFILIATS ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL AL MAIG ES VA SITUAR EN 1.843.344
Font:


[INFORMACIÓ]
[21-06-2011] CONSULTA ON LINE DELS EXPEDIENTES SANCIONADORS


[INFORMACIÓ]
[20-06-2011] EQUADOR, QUART PAíS A APLICAR EL CONVENI MULTILATERAL IBEROAMERICà DE SEGURETAT SOCIAL


[NOTÍCIA]
[20-06-2011] LA SORTIDA DELS IMMIGRANTS D'ESPANYA S'ACCELERA PER L'AJUST DE L'OCUPACIó
Font:


[INFORMACIÓ]
[16-06-2011] EL GOVERN GARANTEIX EL COMPROMíS AMB LES ACCIONS D'ACOLLIDA, D'INTEGRACIó I DE REFORç EDUCATIU DE LES PERSONES IMMIGRADES


[INFORMACIÓ]
[14-06-2011] CANVIS EN LA RESIDèNCIA DE LLARGA DURADA A LA UE PER ALS BENEFICIARIS DE PROTECCIó INTERNACIONAL


[INFORMACIÓ]
[14-06-2011] NOVETATS SOBRE LA LLIURE CIRCULACIó DE TREBALLADORS A LA UNIó EUROPEA


[INFORMACIÓ]
[14-06-2011] PROCEDIMENT PER A LA PETICIó DE CITA PRèVIA PREFERENT EN SUPòSITS EXCEPCIONALS


[INFORMACIÓ]
[14-06-2011] EXPEDICIó D'AUTORITZACIONS DE RETORN A L'ESTIU 2011


[INFORMACIÓ]
[13-06-2011] ESPANYA, BOLíVIA I BRASIL JA PODEN APLICAR EL CONVENI MULTILATERAL IBEROAMERICà DE SEGURETAT SOCIAL


[NOTÍCIA]
[09-06-2011] LA UNIó EUROPEA DEBAT SOBRE L'ABAST DE LA REFORMA DE SCHENGEN
Font:


[NOTÍCIA]
[08-06-2011] EMPRESES EXPORTADORES D'IMMIGRANTS
Font: El País


[INFORMACIÓ]
[02-06-2011] CANVI DEL SISTEMA DE PETICIó DE CITA PRèVIA PER TRAMITACIONS DE RESIDèNCIA PER CIRCUMSTàNCIES EXCEPCIONALS/ARRELAMENT


[NOTÍCIA]
[01-06-2011] NOU CICLE MIGRATORI A ESPANYA: ES CONSOLIDEN LES TENDèNCIES DE 2010
Font:


[NOTÍCIA]
[26-05-2011] EL DIFíCIL REPTE DE LA SEGONA GENERACIó D'IMMIGRANTS
Font: El País


[NOTÍCIA]
[26-05-2011] ANNA TERRóN EXPLICA AL SENAT EL NOU REGLAMENT D'ESTRANGERIA
Font:


[NOTÍCIA]
[24-05-2011] BENESTAR SOCIAL I FAMILIA PRESENTA EL RECULL DE PONèNCIES DEL CONGRéS INTERNACIONAL CATALUNYA 2.0, ELS FILLS I FILLES DE LES MIGRACIONS
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[19-05-2011] LA SEGURETAT SOCIAL VA GUANYAR 26.542 AFILIATS ESTRANGERS A L'ABRIL
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[18-05-2011] INFORMACIó OFICINES ESTRANGERS


[NOTÍCIA]
[16-05-2011] ESTRANGERIA ACCELERA ELS TRàMITS DELS IMMIGRANTS
Font: Instituto Nacional de Estadística


[NOTÍCIA]
[16-05-2011] EL MINISTERI D'AFERS EXTERIORS ATèN LA PETICIó DEL DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIó I REFORçA LA TRAMITACIó DE VISATS DE TURISTES RUSSOS
Font: Secretaria d´Igualtat, Migracions i Ciutadania


[NOTÍCIA]
[11-05-2011] LA IMMIGRACIó APORTA EL 10% DEL PIB ESPANYOL TOT I LA CRISI
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[07-05-2011] EL FòRUM PER LA INTEGRACIó SOCIAL DELS IMMIGRANTS INSTA QUE NO S'UTILITZI LA IMMIGRACIó AMB FINS ELECTORALS
Font:


[NOTÍCIA]
[06-05-2011] ANNA TERRóN VALORA EL PAPER PROTAGONISTA DE LA DONA EN LA IMMIGRACIó
Font:


[NOTÍCIA]
[05-05-2011] ELS IMMIGRANTS SóN EL 12% DE LA POBLACIó I ABSORBEIXEN EL 6,8% DELS SERVEIS SOCIALS
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[05-05-2011] LA UE PROPOSA SUSPENDRE L'ACORD DE SCHENGEN EN CAS D'IMMIGRACIó MASSIVA
Font: El País


[NOTÍCIA]
[04-05-2011] ANNA TERRóN RECLAMA AVANçAR EN UNA POLíTICA EUROPEA COMUNA EN MATèRIA D'IMMIGRACIó
Font:


[NOTÍCIA]
[03-05-2011] EL NOU REGLAMENT D'ESTRANGERIA ENTRARà EN VIGOR EL PRòXIM 1 DE JULIOL
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[30-04-2011] L'1 DE MAIG ENTRA EN VIGOR EL CONVENI MULTILATERAL IBEROAMERICà DE SEGURETAT SOCIAL


[NOTÍCIA]
[26-04-2011] ESPANYA PRESENTA UN DOSSIER SOBRE LA INTEGRACIó D'IMMIGRANTS EN ELS PAïSOS EUROPEUS
Font:


[NOTÍCIA]
[19-04-2011] 122.000 ESTRANGERS ABANDONEN ESPANYA EN EL PRIMER TRIMESTRE
Font:


[NOTÍCIA]
[19-04-2011] EL NOMBRE MITJà D'AFILIATS ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL AL MARç ES VA SITUAR EN 1.777.438
Font:


[INFORMACIÓ]
[19-04-2011] CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL SEGON TRIMESTRE DE 2011


[NOTÍCIA]
[19-04-2011] CATALUNYA I CANàRIES ENCAPçALEN LA LLISTA DE REGIONS AMB OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[19-04-2011] EL CONSELLER CLERIES VALORA POSITIVAMENT EL NOU REGLAMENT D'ESTRANGERIA QUE DóNA MéS PES A LA GENERALITAT EN LA GESTIó DE LA IMMIGRACIó
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[18-04-2011] L'ALTA SORTIDA D'IMMIGRANTS EL 2010 VA ESGOTAR LES AJUDES DESTINADES AL RETORN
Font:


[NOTÍCIA]
[18-04-2011] EL GOVERN REDUEIX A LA MEITAT LA TRAMITACIó DEL PERMíS PER A INVESTIGADORS ESTRANGERS
Font: El País


[NOTÍCIA]
[15-04-2011] EL GOVERN APROVA EL REGLAMENT DE LA LLEI D'ESTRANGERIA
Font:


[NOTÍCIA]
[14-04-2011] ANNA TERRON PRESIDEIX EL PLE DEL FòRUM PER LA INTEGRACIó SOCIAL DELS IMMIGRANTS
Font:


[NOTÍCIA]
[07-04-2011] LA IMMIGRACIó, EFECTE NATURAL D'UN MóN GLOBALITZAT
Font: El País


[INFORMACIÓ]
[07-04-2011] INFORMACIó EN MATèRIA D'EXPEDICIó DE CERTIFICATS D'ANTECEDENTS PENALS I/O REGISTRE CIVIL


[INFORMACIÓ]
[06-04-2011] BENESTAR SOCIAL I FAMíLIA I LES ENTITATS MUNICIPALISTES ACORDEN UN PROTOCOL D'ACTUACIó PER A L'EMISSIó DELS INFORMES D'INTEGRACIó QUE DERIVEN DE LA LLEI D'ESTRANGERIA


[NOTÍCIA]
[05-04-2011] NOMéS 8.451 ESTRANGERS S'HAN ACOLLIT A LA "OPERACIó SORTIDA" DEL GOVERN
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[NOTÍCIA]
[05-04-2011] LA POBLACIó ESTRANGERA CAU PER PRIMERA VEGADA
Font: El País


[NOTÍCIA]
[04-04-2011] EL GOVERN BUSCA FEINA ALS ATURATS ESTRANGERS ALS SEUS PAïSOS D'ORIGEN
Font:


[INFORMACIÓ]
[01-04-2011] DíPTIC SOBRE RETORN VOLUNTARI


[NOTÍCIA]
[01-04-2011] 25 ANYS DE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA PRIMERA LLEI D'ESTRANGERIA D'ESPANYA
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[01-04-2011] EXPERTS PREVEUEN UN "NOU XOC MIGRATORI" A MEITAT DE DèCADA
Font: Diari Digital Europa Press


[NOTÍCIA]
[31-03-2011] ELS IMMIGRANTS VAN ENVIAR 7.000 MILIONS DES D'ESPANYA ALS SEUS PAïSOS D'ORIGEN EL 2010
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[28-03-2011] LA POBLACIó ESTRANGERA A BARCELONA VA DISMINUIR PER SEGON ANY CONSECUTIU EL 2010
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[28-03-2011] PRESENTACIó DE SOL·LICITUDS PER A LA RENOVACIó D'AUTORITZACIONS DE RESIDèNCIA A ESTRANGERS


[INFORMACIÓ]
[28-03-2011] TRASLLAT DIRECCIó GENERAL PER A LA IMMIGRACIó-ABRIL 2011


[NOTÍCIA]
[24-03-2011] L'EUROCAMBRA APROVA EL "PERMíS úNIC" PER ALS IMMIGRANTS LEGALS.
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[22-03-2011] LA SEGURETAT SOCIAL VA PERDRE GAIREBé 8.000 AFILIATS ESTRANGERS AL FEBRER
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[17-03-2011] CLERIES MATISA L'OBLIGATORIETAT DEL CATALà PER A IMMIGRANTS
Font: Instituto Nacional de Estadística


[NOTÍCIA]
[16-03-2011] L'EUROCAMBRA ACLAREIX EL CAMí DEL "PERMíS úNIC" PER A IMMIGRANTS
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[14-03-2011] EL GOVERN FORMALITZARà ELS CRITERIS DE DISTRIBUCIó DEL FONS DE SUPORT A L'ACOLLIDA I A LA INTEGRACIó DELS IMMIGRANTS
Font:


[NOTÍCIA]
[11-03-2011] LA GENERALITAT DE CATALUNYA ESMENA EN MéS DE 60 ARTICLES I DISPOSICIONS L'ESBORRANY DE REGLAMENT DE LA LLEI D'ESTRANGERIA
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[INFORMACIÓ]
[10-03-2011] ANNA TERRóN EXPOSA L'ESBORRANY DEL REGLAMENT D'ESTRANGERIA AL CONGRéS DELS DIPUTATS


[NOTÍCIA]
[09-03-2011] NOMéS EL 14% DELS EXTRACOMUNITARIS VOTARà AL MAIG
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[08-03-2011] NOTA INFORMATIVA-OBSERVATORI DEL TREBALL


[NOTÍCIA]
[08-03-2011] DRET A RESIDèNCIA I TREBALL PER ALS IRREGULARS AMB UN FILL CIUTADà DE LA UE
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[01-03-2011] ESPANYA LIDERA LA INTEGRACIó D'IMMIGRANTS A EUROPA
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[01-03-2011] NOMéS ELS IMMIGRANTS AMB DINERS PER UN ANY PODRAN REAGRUPAR ALS SEUS FAMILIARS
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[01-03-2011] LA XIFRA D'ESTRANGERS RESIDENTS S'ESTABILITZA EN 2010
Font:


[NOTÍCIA]
[25-02-2011] CRITERIS PRECEPTIUS PER L'ARRELAMENT
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[25-02-2011] INFORMACIó OFICINA ESTRANGERS


[INFORMACIÓ]
[25-02-2011] IMPORTANT-INFORMACIó OFICINA D'ESTRANGERS


[NOTÍCIA]
[24-02-2011] LA CRISI GAIREBé TRIPLICA EL NOMBRE D'ATURATS ESTRANGERS
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[24-02-2011] ESPANYA FOMENTARà AMB SALARI EL FITXATGE DE PROFESSIONALS EXTRACOMUNITARIS
Font:


[NOTÍCIA]
[22-02-2011] LA SEGURETAT SOCIAL PERD 37.412 AFILIATS ESTRANGERS AL GENER
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[22-02-2011] EL CONSELLER CLERIES RECLAMA A L'ESTAT RECURSOS PER A DESPLEGAR LES NOVES COMPETèNCIES DE LA GENERALITAT INCLOSES EN EL FUTUR REGLAMENT DE LA LLEI D'ESTRANGERIA
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[NOTÍCIA]
[21-02-2011] EL MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIó I ELS AGENTS SOCIALS ARRIBEN A UN ACORD SOBRE L'ESBORRANY DEL REGLAMENT D'ESTRANGERIA
Font:


[NOTÍCIA]
[17-02-2011] EL CONSELLER CLERIES QUALIFICA DE
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


[INFORMACIÓ]
[14-02-2011] PUBLICAT EN L'APARTAT FORMULARIS I FULLS INFORMATIUS TAULA RESUM DE TRàMITS D'AUTORITZACIONS INICIALS DE TREBALL I LES SEVES MODIFICACIONS


[INFORMACIÓ]
[08-02-2011] "CERCA DEL TRàMIT", UNA NOVA EINA QUE FACILITARà LA IDENTIFICACIó DEL TRàMIT D'ESTRANGERIA


[INFORMACIÓ]
[08-02-2011] ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN ELS FORMULARIS DE SOL·LICITUDS DESPRéS DE LA DARRERA REFORMA DE LA LLEI 4/2000


[INFORMACIÓ]
[08-02-2011] EL GOVERN PRESENTA L'ESBORRANY DEL REGLAMENT D'ESTRANGERIA


[NOTÍCIA]
[08-02-2011] L'ESBORRANY DEL REGLAMENT D'ESTRANGERIA RECULL L'EXCEPCIONALITAT DELS IMMIGRANTS ELS FILLS DELS QUALS TINGUIN LA NACIONALITAT ESPANYOLA
Font:


[NOTÍCIA]
[08-02-2011] L'ESTAT NO CEDEIX I TINDRà L'úLTIMA PARAULA SOBRE QUINS IMMIGRANTS OBTENEN EL PERMíS DE RESIDèNCIA
Font: ABC


[INFORMACIÓ]
[07-02-2011] GESTIó COL.LECTIVA DE CONTRACTACIONS EN ORIGEN PEL 2011


[NOTÍCIA]
[07-02-2011] EL GOVERN PRESENTA DEMà L'ESBORRANY DEL REGLAMENT QUE DESENVOLUPA LA LLEI D'ESTRANGERIA
Font: Diari Digital Europa Press


[NOTÍCIA]
[03-02-2011] ELS IMMIGRANTS RETORNATS TINDRAN PRIORITAT PER TORNAR A ESPANYA
Font: El País


[INFORMACIÓ]
[03-02-2011] INFORMACIó RELATIVA AL CANVI DE LES ADRECES WEB DE LES APLICACIONS D'ESTRANGERIA


[INFORMACIÓ]
[03-02-2011] MODIFICACIó DEL SISTEMA DE GESTIó D'INCIDèNCIES EN EXPEDIENTS D'ESTRANGERIA TRAMITATS A L'OFICINA D'ESTRANGERS DE BARCELONA


[NOTÍCIA]
[01-02-2011] PER QUè ELS IMMIGRANTS NO VOLEN VOTAR EL 22-M?
Font: El Economista


[NOTÍCIA]
[30-01-2011] EL GOVERN AGILITZARà ELS TRàMITS D'IMMIGRANTS QUE FACIN UN "ESFORç D'INTEGRACIó".
Font: El Economista


[INFORMACIÓ]
[25-01-2011] CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011


[INFORMACIÓ]
[25-01-2011] INSTRUCCIó DGI/SGRJ/03/2010, SOBRE ANUL·LACIó DE DIVERSOS APARTATS DEL REIAL DECRET 240/2007, DE 16 DE FEBRER.


[NOTÍCIA]
[24-01-2011] ELS AUTòNOMS XINESOS CREIXEN UN 17,4% MENTRE LA RESTA D'ESTRANGERS S'ESTANCA
Font: El Economista


[INFORMACIÓ]
[21-01-2011] ET QUEDARàS FORA? ¿VAS A QUEDARTE FUERA?


[INFORMACIÓ]
[17-01-2011] AMPLIACIÓ TERMINI CENS ELECTORAL


[INFORMACIÓ]
[12-01-2011] INFORMACIó OFICINA D'ESTRANGERS


[INFORMACIÓ]
[10-01-2011] NOTA INFORMATIVA - OBSERVATORI DE TREBALL


[INFORMACIÓ]
[01-12-2010] DRET A VOT PER A ESTRANGERS - ELECCIONS MUNICIPALS 2011


[NOTÍCIA]
[15-11-2010] LA POBLACIó IMMIGRANT RECULA A CATALUNYA, AMB 10.000 ESTRANGERS MENYS EL JULIOL DE 2010 RESPECTE AL MATEIX MES DEL 2009
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[21-10-2010] L'AFILIACIó D'ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL ES REDUEIX PER SEGON MES
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[21-09-2010] L'AFILIACIó ESTRANGERA A LA SEGURETAT SOCIAL CAU EL 1,17% DESPRéS DE CRéIXER SIS MESOS
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[23-08-2010] ACCIó SOCIAL I CIUTADANIA PUBLICA NOUS MATERIALS D'ACOLLIDA PER A FACILITAR LA INTEGRACIó DE LES PERSONES IMMIGRADES A CATALUNYA


[INFORMACIÓ]
[09-08-2010] AMPLIACIÓ PERIODE FUNCIONAMENT OFICINA C/. MARQUESA, 12


[NOTÍCIA]
[29-06-2010] V JORNADA DE RECERCA I IMMIGRACIÓ
Font: Secretaria per a la immigració


[INFORMACIÓ]
[01-06-2010] PRESENTACIó OFICIAL DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT AL RECONEIXEMENT UNIVERSITARI (SARU)


[INFORMACIÓ]
[31-05-2010] EL PACTE NACIONAL PER A LA IMMIGRACIó SUMA 30 NOUS SIGNANTS COMPROMESOS AMB LA GESTIó RESPONSABLE DEL FET MIGRATORI


[INFORMACIÓ]
[17-05-2010] TRASLLAT DEL REGISTRE GENERAL DE LA DELEGACIó /SUBDELEGACIó DEL GOVERN A BARCELONA


[INFORMACIÓ]
[05-05-2010] NOTA DE PREMSA ATUR


[NOTÍCIA]
[29-04-2010] LA POBLACIó CREIX FINS A FREGAR ELS 47 MILIONS, D'ELLS 5,7 ESTRANGERS
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[28-04-2010] EL PARLAMENT APROVA LA LLEI D'ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES I LES RETORNADES A CATALUNYA
Font: Expansión


[NOTÍCIA]
[27-04-2010] ELS ESTRANGERS EMPADRONATS I NASCUTS A BARCELONA SUMEN 15.000
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[19-04-2010] ES REDUEIX LA POBLACIó ESTRANGERA A BARCELONA
Font: El mundo


[NOTÍCIA]
[09-04-2010] COMUNICAT DEL DEPARTAMENT D'ACCIó SOCIAL I CIUTADANIA EN RELACIó A L'EMPADRONAMENT DE LES PERSONES D'ORIGEN IMMIGRANT
Font: Expansión


[NOTÍCIA]
[02-04-2010] ELS PERMISOS DE TREBALL A IMMIGRANTS VAN BAIXAR MéS D'UN 57% FINS A SETEMBRE DEL 2009
Font: Diari Digital Europa Press


[NOTÍCIA]
[30-03-2010] TREBALL PAGA PER A QUE ELS IMMIGRANTS DEIXIN ESPANYA
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social


[INFORMACIÓ]
[30-03-2010] PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A LA RENOVACIÓ D’AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA A ESTRANGERS


[NOTÍCIA]
[24-03-2010] EL FEBRER DE 2010 CREIX L’AFILIACIó ESTRANGERA (2.474 MéS) GRàCIES, PRINCIPALMENT, A LA CONSTRUCCIó I L’HOTELERIA
Font: Departament de Benestar Social i Família


[INFORMACIÓ]
[16-03-2010] EL GOVERN SIGNA UN ACORD AMB ELS CONSOLATS ESTRANGERS A CATALUNYA PER A FACILITAR LA INTEGRACIó DE PERSONES NOUVINGUDES


[INFORMACIÓ]
[16-03-2010] EL GOVERN SIGNA UN ACORD AMB ELS CONSOLATS ESTRANGERS A CATALUNYA PER A FACILITAR LA INTEGRACIó DE PERSONES NOUVINGUDES


[INFORMACIÓ]
[02-03-2010] NOTA DE PREMSA ATUR


[NOTÍCIA]
[23-02-2010] LA SEGURETAT SOCIAL VA PERDRE 41.174 AFILIATS ESTRANGERS AL GENER
Font: Diari Digital Europa Press


[NOTÍCIA]
[18-02-2010] CONSOL RUMí: "ESPANYA ESTà EN TRANSICIó CAP A UN SEGON CICLE MIGRATORI DE MENORS ACCESSOS I UN PERFIL LABORAL MéS EQUILIBRAT"
Font:


[NOTÍCIA]
[21-01-2010] LA SEGURETAT SOCIAL VA PERDRE 90.585 AFILIATS ESTRANGERS EN EL 2009
Font: Diari Digital Europa Press


[INFORMACIÓ]
[15-01-2010] GESTIó COL.LECTIVA DE CONTRACTACIONS EN ORIGEN PEL 2010


[INFORMACIÓ]
[12-01-2010] CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL PRIMER TRIMESTRE DE 2010


[INFORMACIÓ]
[12-01-2010] CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL PRIMER TRIMESTRE DE 2010


[INFORMACIÓ]
[21-12-2009] LLEI ORGÀNICA 2/2009, D'11 DE DESEMBRE, DE REFORMA DE LA LLEI ORGàNICA 4 / 2000, D'11 DE GENER, SOBRE DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS A ESPANYA I LA SEVA INTEGRACIó SOCIAL


[INFORMACIÓ]
[21-12-2009] LLEI ORGÀNICA 2/2009, D'11 DE DESEMBRE, DE REFORMA DE LA LLEI ORGàNICA 4 / 2000, D'11 DE GENER, SOBRE DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS A ESPANYA I LA SEVA INTEGRACIó SOCIAL


[INFORMACIÓ]
[12-12-2009] NOVA LLEI D'ESTRANGERIA


[INFORMACIÓ]
[12-12-2009] NOVA LLEI D'ESTRANGERIA


[INFORMACIÓ]
[23-11-2009] JORNADA 10.12.2009: LES POLÍTIQUES I LES NOVETATS LEGISLATIVES EN L'ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ


[INFORMACIÓ]
[23-11-2009] JORNADA 10.12.2009: LES POLÍTIQUES I LES NOVETATS LEGISLATIVES EN L'ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ


[NOTÍCIA]
[16-11-2009] PROP DE 90.000 IMMIGRANTS VAN ABANDONAR ESPANYA L'ANY PASSAT
Font: Diari Digital Europa Press


[NOTÍCIA]
[13-11-2009] MéS DE 8.700 IMMIGRANTS ATURATS VAN SOL·LICITAR ACOLLIR-SE AL PLA DE RETORN VOLUNTARI EL SEU PRIMER ANY EN VIGOR
Font: Diari Digital Europa Press


[NOTÍCIA]
[13-11-2009] BALANç DEL PRIMER ANY DEL PROGRAMA DE RETORN VOLUNTARI DE TREBALLADORS ESTRANGERS NO COMUNITARIS
Font:


[NOTÍCIA]
[10-11-2009] RUMí ASSENYALA QUE LA LLEI D'ESTRANGERIA éS LA PRIMERA QUE NO APARELLA IMPLíCITAMENT UN PROCéS DE REGULARITZACIó .
Font: Diari Digital Europa Press


[NOTÍCIA]
[10-11-2009] HANS MARTENS: "HEM D'ESCOLLIR I SELECCIONAR IMMIGRANTS PER TREBALLAR A EUROPA"
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[26-10-2009] LES COMUNITATS HAURAN D'INFORMAR DE LA INTEGRACIó DELS IMMIGRANTS
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[14-10-2009] TRASPàS DE FUNCIONS I SERVEIS A LA GENERALITAT.


[INFORMACIÓ]
[14-10-2009] TRASPàS DE FUNCIONS I SERVEIS A LA GENERALITAT.


[INFORMACIÓ]
[13-10-2009] OFERTA FORMATIVA PER A FAMILIARS REAGRUPATS


[INFORMACIÓ]
[13-10-2009] OFERTA FORMATIVA PER A FAMILIARS REAGRUPATS


[INFORMACIÓ]
[02-10-2009] CATàLEG D'OCUPACIONS DE DIFíCIL COBERTURA PER AL QUART TRIMESTRE DE 2009


[NOTÍCIA]
[30-09-2009] PUBLICACIó DEL DECRET 148/2009
Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - DOGC


[NOTÍCIA]
[28-09-2009] NOTA DE PREMSA TRASPÀS DE COMPETÈNCIES
Font:


[NOTÍCIA]
[24-09-2009] 10.000 IMMIGRANTS S'HAN ACOLLIT AL PLA RETORN DESPRéS DE GAIREBé UN ANY
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[01-09-2009] AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS


[INFORMACIÓ]
[01-09-2009] AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS


[NOTÍCIA]
[10-07-2009] EL GOVERN MODIFICA EL REGLAMENT DE LA LLEI SOBRE DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS I LA SEVA INTEGRACIó SOCIAL
Font:


[NOTÍCIA]
[05-06-2009] MéS DE 5 MILIONS D'IMMIGRANTS
Font: La Vanguardia


[INFORMACIÓ]
[30-04-2009] NOUS IMPRESOS DE SOL·LICITUD 2009


[INFORMACIÓ]
[30-04-2009] NOUS IMPRESOS DE SOL·LICITUD 2009


[INFORMACIÓ]
[31-03-2009] RESIDèNCIA PERMANENT: TRASLLAT A UN ALTRE PAíS DE L'UE


[INFORMACIÓ]
[31-03-2009] RESIDèNCIA PERMANENT: TRASLLAT A UN ALTRE PAíS DE L'UE


[INFORMACIÓ]
[24-03-2009] CONSULTES ELECTRÒNIQUES BOE I SERVEI 060


[INFORMACIÓ]
[24-03-2009] CONSULTES ELECTRÒNIQUES BOE I SERVEI 060


[INFORMACIÓ]
[03-02-2009] OFICINA D'ESTRANGERS : DIGITALITZACIó SOL·LICITUDS/DOCUMENTS.


[INFORMACIÓ]
[03-02-2009] OFICINA D'ESTRANGERS : DIGITALITZACIó SOL·LICITUDS/DOCUMENTS.


[INFORMACIÓ]
[02-02-2009] EL MINISTERI DEL INTERIOR_NACIONAL POLICE BUREAU DEL GOBIERNO DEL PAKISTAN EMET UN NOU CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS, DENOMINAT


[INFORMACIÓ]
[02-02-2009] EL MINISTERI DEL INTERIOR_NACIONAL POLICE BUREAU DEL GOBIERNO DEL PAKISTAN EMET UN NOU CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS, DENOMINAT


[INFORMACIÓ]
[26-01-2009] CONTINGENT 2009


[INFORMACIÓ]
[26-01-2009] CONTINGENT 2009


[NOTÍCIA]
[19-12-2008] S'INICIA EL TRàMIT DE REFORMA DE LA LLEI DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS A ESPANYA I LA SEVA INTEGRACIó SOCIAL
Font:


[NOTÍCIA]
[19-12-2008] SIGNATURA DEL PACTE NACIONAL PER A LA IMMIGRACIÓ
Font: Secretaria per a la immigració


[INFORMACIÓ]
[06-11-2008] CIRCULAR DGI/SGRJ/04/2008,


[INFORMACIÓ]
[06-11-2008] CIRCULAR DGI/SGRJ/04/2008,


[NOTÍCIA]
[13-10-2008] INSTRUCCIONS 2008 DE LA DIRECCIó GENERAL D’IMMIGRACIó
Font: Subdelegació del Govern


[NOTÍCIA]
[02-10-2008] REIAL DECRET-LLEI 4/2008, DE 19 DE SETEMBRE, SOBRE ABONAMENT ACUMULAT I DE FORMA ANTICIPADA DE LA PRESTACIó CONTRIBUTIVA PER ATUR A TREBALLADORS ESTRANGERS NO COMUNITARIS QUE RETORNIN VOLUNTàRIAMENT ALS SEUS PAïSOS D'ORIGEN
Font: Boletín Oficial del Estado


[NOTÍCIA]
[02-10-2008] REIAL DECRET-LLEI 4/2008, DE 19 DE SETEMBRE, SOBRE ABONAMENT ACUMULAT I DE FORMA ANTICIPADA DE LA PRESTACIó CONTRIBUTIVA PER ATUR A TREBALLADORS ESTRANGERS NO COMUNITARIS QUE RETORNIN VOLUNTàRIAMENT ALS SEUS PAïSOS D'ORIGEN
Font: Boletín Oficial del Estado


[NOTÍCIA]
[04-09-2008] EL GOVERN PRESCINDIRà AL 2009 DE LA CONTRACTACIó EN ORIGEN A CAUSA DE L'ALçA DE L'ATUR
Font: La Vanguardia


[NOTÍCIA]
[01-07-2008] NOU OPUSCLE SOBRE REAGRUPAMENT FAMILIAR AL WEB DE LA SECRETARIA PER A LA IMMIGRACIó
Font: Secretaria per a la immigració


[INFORMACIÓ]
[18-12-2007] MODIFICACIONS DELS FULLS INFORMATIUS AMB DATA 10-12-2007


[INFORMACIÓ]
[18-12-2007] MODIFICACIONS DELS FULLS INFORMATIUS AMB DATA 10-12-2007


[INFORMACIÓ]
[25-09-2007] RESOLUCIONS ENVIADES I TORNADES A L'OFICINA.


[INFORMACIÓ]
[25-09-2007] RESOLUCIONS ENVIADES I TORNADES A L'OFICINA.


[INFORMACIÓ]
[21-09-2007] OBTENCIó DEL "CERTIFICAT D'INSCRIPCIó" EN EL REGISTRE CENTRAL D'ESTRANGERS.


[INFORMACIÓ]
[21-09-2007] OBTENCIó DEL "CERTIFICAT D'INSCRIPCIó" EN EL REGISTRE CENTRAL D'ESTRANGERS.


   DESTACATS

© Copyright 2007 Servei d'Assessorament a Empreses en Materia d'Immigració - 934 841 221 - immigracio@foment.com Política de privacitat Política de cookies